Położenie otworu gębowego ryb

Położenie otworu gębowego ryby (końcowe (a), górne (b) i dolne (c)) zależy od trybu życia prowadzonego przez rybę. Podaj miejsca w zbiorniku wodnym, gdzie można spotkać każdy z trzech zaprezentowanych rodzajów ryb.

 Położenie otworu gębowego ryb: (a) – końcowe, (b) – górne, (c) – dolne

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
04.05.2020 13:00

Ryby z górnym otworem gębowym można spotkać w górnej części zbiorników wodnych (przy ich powierzchni), ryby z końcowo położonym otworem gębowym występują w otwartej toni wodnej, natomiast z dolnym otworem gębowym pobierają pokarm z dna, więc spotykane są w dennych obszarach zbiorników wodnych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza