Ziemia - kształt, rozmiary, geografia - strona 3

z twierdzeniem Talesa kąt ten odpowiada kątowi środkowemu, którego wierzchołek znajduje się w środku Ziemi a ramiona przechodzą przez Aleksandrię i Syene. Znając przybliżoną odległość z Aleksandrii do Syene – 5000 stadionów (ok. 800 km) i mnożąc tę wartość przez 50, otrzymał obwód Ziemi równy ok. 40 000 km. Wartość ta okazała się zdumiewająco bliska obwodowi określonemu dużo dokładniejszymi metodami pomiarowymi.

W chrześcijańskiej średniowiecznej Europie, w której do najważniejszych autorytetów naukowych należał Arystoteles większość myślicieli przyjmowała, że Ziemia jest kulista. Stąd twierdzenie, że w tym okresie wierzono, że ziemia jest płaska jest mitem utrwalonym w XIX w., chociaż na przełomie Starożytności i Średniowiecza kilku myślicieli (Laktancjusz – III/IV w. i Kosmas z Aleksandrii – VI w.) rzeczywiście głosili pogląd o płaskości Ziemi.

Pogląd o tym, że Ziemia jest elipsoidą obrotową po raz pierwszy sformułował Izaak Newton.

Wymiary ziemi - promień, obwód, powierzchnia, objętość

Współcześnie pomiarami Ziemi zajmuje się geodezja. Do jej podstawowych metod należą:
- triangulacja – pozwalająca z pomocą twierdzenia Pitagorasa mierzyć odległości na Ziemi pomiędzy punktami będącymi

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Siatka geograficzna i siatka kartograficzna - cechy, różnice

    Siatka geograficzna to układ wybranych równoleżników i południków wyobrażony na Ziemi lub wykreślony na globusie. Południki i równoleżniki przecinają się na globusie i na Ziemi pod katem prostym. Jako, że przez każdy punkt na powierzchni Ziemi możemy poprowadzić jeden południk i jeden... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
tak
\bartuniko • 2021-10-27 16:05:35
ok
proboszcz oskor • 2021-10-27 12:57:22
git
Głupi jasio • 2021-10-26 23:37:32
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
xd • 2021-10-26 17:52:41
super tekst
mojnickt • 2021-10-26 17:35:48