Ziemia - kształt, rozmiary, geografia - strona 3

Zgodnie z twierdzeniem Talesa kąt ten odpowiada kątowi środkowemu, którego wierzchołek znajduje się w środku Ziemi a ramiona przechodzą przez Aleksandrię i Syene. Znając przybliżoną odległość z Aleksandrii do Syene – 5000 stadionów (ok. 800 km) i mnożąc tę wartość przez 50, otrzymał obwód Ziemi równy ok. 40 000 km. Wartość ta okazała się zdumiewająco bliska obwodowi określonemu dużo dokładniejszymi metodami pomiarowymi.

W chrześcijańskiej średniowiecznej Europie, w której do najważniejszych autorytetów naukowych należał Arystoteles większość myślicieli przyjmowała, że Ziemia jest kulista. Stąd twierdzenie, że w tym okresie wierzono, że ziemia jest płaska jest mitem utrwalonym w XIX w., chociaż na przełomie Starożytności i Średniowiecza kilku myślicieli (Laktancjusz – III/IV w. i Kosmas z Aleksandrii – VI w.) rzeczywiście głosili pogląd o płaskości Ziemi.

Pogląd o tym, że Ziemia jest elipsoidą obrotową po raz pierwszy sformułował Izaak Newton.

Wymiary ziemi - promień, obwód, powierzchnia, objętość

Współcześnie pomiarami Ziemi zajmuje się geodezja. Do jej podstawowych metod należą:
- triangulacja – pozwalająca z pomocą twierdzenia Pitagorasa mierzyć odległości na Ziemi pomiędzy

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
fajne
szenino anino • 2020-11-23 20:48:13
Bardzo przydatne :))
Milka • 2020-11-23 17:28:48
twitch.tv/ewroon
POG • 2020-11-23 14:37:35
Dobre ale ja tego nie wiedziałem
Szymon • 2020-11-23 14:33:33
fajny
Alek • 2020-11-23 11:13:48