Główne elementy klimatu: opady atmosferyczne, temperatura powietrza - od czego zależy, średnia roczna - strona 2

w cyklu rocznym (podstawa sezonowości klimatu w szerokościach umiarkowanych i łącznie z oświetleniem w szerokościach polarnych) oraz w cyklu dobowym. Zmienność temperatury powietrza w cyklu rocznym określamy obliczając roczną amplitudę temperatury powietrza. Jest to różnica pomiędzy średnią temperaturą najcieplejszego i najchłodniejszego miesiąca w roku. Jest ona wskaźnikiem kontynentalizmu klimatu – w klimatach kontynentalnych jest większa niż w klimatach oceanicznych.

W cyklu dobowym, przy braku czynników zaburzających (np. przemieszczanie się frontów atmosferycznych) najwyższa temperatura powietrza występuje około 1-2 godzin po południu słonecznym. Podłoże jest wtedy najbardziej nagrzane i oddaje najwięcej ciepła atmosferze. Najniższa temperatura powietrza występuje w przebiegu dobowym nad ranem. W nocy powierzchnia ziemi nie jest bowiem ogrzewana przez Słońce, ale przez cały ten czas wypromieniowuje energię w głąb atmosfery. Nocny spadek temperatury powietrza kończy dopiero pojawienie się Słońca. Różnica pomiędzy najwyższą temperaturą powietrza w ciągu doby (maksymalna temperatura dobowa) i najniższą temperaturą powietrza w ciągu doby (minimalna temperatura dobowa) to dobowa amplituda

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Klimatogram - interpretacja, przebieg

    Klimatogram to wykres meteorologiczny prezentujący przebieg roczny kilku elementów meteorologicznych. Jest to wykres złożony, najczęściej składający się z wykresu liniowego wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza i wykresu słupkowego wartości średniej miesięcznej sumy opadów. Na osi... Więcej »

  • Geograficzny rozkład temperatur powietrza i opadów na Ziemi

    W rozkładzie przestrzennym temperatury powietrza na Ziemi wyraźnie zaznacza się strefowość. Widoczne jest to zwłaszcza na mapie temperatury powietrza zredukowanej do poziomu morza. Więcej »

  • Roczny przebieg temperatury powietrza i opadów na Ziemi

    Na większości obszaru Ziemi w przebiegu rocznym temperatury powietrza zaznacza się jedno maksimum i jedno minimum. Poza obszarami okołobiegunowymi maksimum przypada na okres po przesileniu letnim, a minimum na okres po przesileniu zimowym. Oczywiście zależnie od półkuli okresy te przypadają na różne... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
gbgf
nmbgm, • 2021-01-23 17:21:13
Ten wykres jest zły. Połączenie przemian 3 i 4 w taki sposób jest niedopuszczalne i my...
Mr G. • 2021-01-23 12:33:29
2
kk • 2021-01-22 14:02:14
czasownik Amerykę osoba liczba czas rodzaj ...
maja kaja • 2021-01-22 12:34:31
Frankowi- germański lud barbarzyński.
ANONIM • 2021-01-22 11:10:48