Alternatywne źródła energii - definicja, przykłady, wady i zalety - strona 3

stanowi problem dla administratorów sieci energetycznych i odbiorców i zmusza do utrzymania rezerwy w postaci elektrowni cieplnych),
- stosunkowo mała wydajność w produkcji energii (cena energii jest wyższa niż w przypadku energii pochodzącej z elektrowni cieplnych),
- zakłócenia odbioru fal radiowych,
- hałas i niebezpieczeństwo dla ptaków migracyjnych, na których szlakach znajdują się farmy wiatrowe.

W ostatnich latach niezwykle dynamicznie w skali globu (zwłaszcza w krajach o klimacie gorącym i suchym) wzrasta wykorzystanie energii słonecznej. Na powierzchni Ziemi moc promieniowania słonecznego wynosi 86 petawatów (1015 watów), jest więc najobfitszym odnawialnym źródłem energii. Promieniowanie słoneczne jest też jednak najbardziej rozproszonym alternatywnym źródłem energii. Kolektory i ciepłownie słoneczne dostarczają ciepłej wody zarówno dla pojedynczych budynków, jak i całych miasteczek. Z kolei panele zbudowane z ogniw słonecznych (półprzewodnikowe, najczęściej krzemowe) bezpośrednio zamieniają energię słoneczną na energie elektryczną. Ich sprawność wynosi kilkanaście %. (najczęściej krzemowych). Instalacje produkujące ciepło mają obecnie moc nie przekraczającą stu kilkudziesięciu MW, zaś instalacje fotowoltaiczne, produkujące prąd elektryczny nie większą niż kilkadziesiąt MW – najwięcej ich znajduje się w USA i Hiszpanii.
Główne zalety energetyki słonecznej to:
- ekologiczny charakter produkcji energii – odnawialne źródło energii, brak emisji zanieczyszczeni powietrza i gazów szklarniowych,
- niezawodność ogniw i wydajność, która nie zmniejsza się z biegiem lat,
- niskie koszty eksploatacji instalacji,
- mogą powstawać w miejscach trudno dostępnych.
Główne wady energetyki słonecznej to:
- zależne są od pogody – zachmurzenia nieba,
- czas magazynowania energii jest krótki,
- zajmują duże obszary,
- w ogniwach zawarte są liczne związki toksyczne, np. tellur, kadm i in.

Lokalnie tylko znaczenie w wytwarzaniu ciepła i w mniejszym stopniu energii elektrycznej ma energia geotermalna (pozyskiwana z wód termalnych lub wód wtłoczonych pod powierzchnię Ziemi) – w Islandii, Nowej Zelandii, Filipinach.
Do zalet energetyki geotermalnej należą:
- czysta produkcja energii,
- brak odpadów
Do wad należą:
- wysokie koszty budowy i eksploatacji instalacji,
- możliwość zanieczyszczenia otoczenia substancjami toksycznymi, np. arsenem.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Spoko, jednak że Bibia to sterta kłamstw. Tak na prawdę to Boga nie ma ale katolicy sob...
• 2022-10-04 13:09:03
XDzbshxbz
• 2022-10-04 11:44:06
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywa...
• 2022-10-03 20:33:03
Super
• 2022-10-03 17:32:47
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41