Zasada działania i budowa spektroskopu

Spektroskop jest przyrządem optycznym, który służy do wytwarzania i obserwacji widm optycznych substancji. Zbudowany jest on z czterech podstawowych elementów, do których zalicza się:
1.    Kolimator – jego zadaniem jest wytworzenie równoległej wiązki światła. Najczęściej zbudowany jest on z wąskiej szczeliny za którą znajduje się soczewka skupiająca.
2.    Element rozszczepiający światło – jest to pryzmat lub siatka dyfrakcyjna. Światło polichromatyczne (wielobarwne) przechodząc przez ten element ulega dyspersji (rozszczepieniu), gdyż kąt załamania promienia w obu przypadkach zależy od długości fali światła.
3.    Obiektyw – służy on do zogniskowania załamanej uprzednio wiązki światła na płaszczyznę, w której powstaje widmo.
4.    Okular – pozwala on określać położenia odpowiednich linii widmowych.


Schemat budowy stetoskopu pryzmatycznegoRys. Monika Pilch

Rys. Schemat budowy spektroskopu pryzmatycznego.

Przy pomocy spektroskopu możliwa jest jedynie obserwacja widma światła należącego do zakresu widzialnego. W celu analizy widma należącego do zakresu podczerwieni i nadfioletu należy posłużyć się spektrometrem, który zamiast okularu wyposażony jest w odpowiedni rejestrator promieniowania, którym może być np. klisza fotograficzna lub kamera cyfrowa.

Polecamy również:

 • Kwantowy model atomu

  Obowiązujący obecnie kwantowy model atomu został zaproponowany w roku 1925 przez austriackiego fizyka Erwina Schrodingera. Opiera się on na podstawowych założeniach mechaniki kwantowej tj. na hipotezie Louisa de Broglie`a oraz zasadzie nieoznaczoności Wernera Heisenberga. Więcej »

 • Atomy wieloelektronowe

  Atomy wieloelektronowe to atomy, które w swojej budowie zawierają więcej niż jeden elektron. Zatem są to atomy wszystkich znanych pierwiastków za wyjątkiem wodoru. Więcej »

 • Model Bohra budowy atomu wodoru

  Ogłoszony w 1913 roku przez duńskiego fizyka Nielsa Bohra model atomu wodoru zbudowany jest z dodatnio naładowanego jądra, wokół którego na orbicie eliptycznej (np. kołowej) krąży elektron. Więcej »

 • Efekt tunelowy

  Efekt tunelowy jest zjawiskiem kwantowym, polegającym na przechodzeniu cząstek przez barierę potencjału w przypadku, gdy ich całkowita energia ma mniejszą wartość od wysokości (wartości) bariery. Więcej »

 • Zasada nieoznaczoności

  Zasada nieoznaczoności została sformułowana w 1927 roku przez niemieckiego fizyka Wernera Heisenberga i jest obecnie jednym z fundamentalnych praw mechaniki kwantowej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06