Wysokość dźwięku

Za wysokość odbieranego dźwięku odpowiedzialna jest częstotliwość fali, a ściślej mówiąc najniższa częstotliwość drgań źródła fali tzw. ton podstawowy.

Ucho ludzkie reaguje na fale o częstotliwościach z zakresu od 16 Hz do 20000 Hz. Jest to zakres umowny, gdyż np. górna granica maleje wraz z wiekiem.

Im fala dźwiękowa ma mniejszą częstotliwość, tym dźwięk staje się niższy tj. bardziej basowy. I odwrotnie, jeżeli częstotliwość fali wzrasta, to dźwięk staje się wyższy, czyli bardziej piskliwy, sopranowy.

Fale mechaniczne o częstotliwościach mniejszych niż 16 Hz nazywane są infradźwiękami, natomiast fale o częstotliwościach większych od 20 kHz nazywane są ultradźwiękami. Nie są one słyszalne przez człowieka, ale słyszą je niektóre zwierzęta np. delfiny, nietoperze czy psy.

Związek pomiędzy częstotliwością fali, a jej długością jest następujący:

f= \frac{v}{ \lambda }

gdzie: f – częstotliwość, v – prędkość rozchodzenia się fali w danym ośrodku, λ – długość fali.

Gdy fala dźwiękowa zmienia ośrodek np. przechodzi z powietrza do wody, to zmienia się jej prędkość rozchodzenia - gdyż zmieniają się gęstość i właściwości sprężyste ośrodka. Ponieważ zmiana ośrodka nie wpływa na zmianę częstotliwość fali, oznacza to, że jej długość musi się zmienić w taki sposób, aby iloraz prędkości do długości pozostał stały.

Wysokość dźwięku – przykład.

Znajdź długości fal odpowiadających granicznym częstotliwością dźwięków słyszanych przez ucho ludzkie. Przyjmij, że prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wynosi v = 340m/s.

Dane:                                    Szukane:
f1 = 16 Hz                                λ1 = ?
f2 = 20000 Hz                           λ2 = ?
v = 340 m/s

Rozwiązanie:

Ponieważ f= \frac{v}{ \lambda } , to   \lambda = \frac{v}{f}

Podstawiając odpowiednie wartości otrzymamy:

 \lambda _{1} = \frac{v}{f _{1} } = \frac{340 \frac{m}{s} }{16Hz} =21,25m

 

 \lambda _{2} = \frac{v}{f _{2} } = \frac{340 \frac{m}{s} }{20000Hz} =0,017m=1,7cm

Polecamy również:

 • Barwa dźwięku

  Dźwięki o tej samej wysokości (częstotliwości) i głośności (natężeniu), które są  generowane przez dwa różne źródła,  mogą być przez ucho ludzkie odróżnione. Dzieje się tak dlatego, że różne źródła mogą generować fale różniące się barwą. Fortepian brzmi... Więcej »

 • Natężenie dźwięku

  O głośności dźwięku decyduje wielkość fizyczna o nazwie natężenie dźwięku, którą można zdefiniować jako średnią szybkość z jaką dostarczana jest energia niesiona przez falę mechaniczną do jednostki powierzchni ośrodka. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53