Prędkość naddźwiękowa – fala uderzeniowa

W przypadku, gdy prędkość źródła fali (u) jest większa od prędkości rozchodzenia się tej fali w danym ośrodku (v), powstaje fala, której czoło ma kształt stożka, w ostrzu którego znajduje się źródło fali.


Na rysunku przedstawiono czoła fal wysyłanych przez źródło znajdujące się w różnych punktach osi x. Na powierzchni stożka, zwanej stożkiem Macha, tworzy się fala uderzeniowa, która jest rezultatem nałożenia się na siebie fal kulistych o tych samych fazach, a więc jest to fala o bardzo dużej amplitudzie (niosąca bardzo dużą energię).

Aby znaleźć kąt  \alpha (równy połowie kąta wierzchołkowego stożka Macha) zwany kątem Macha, należy posłużyć się funkcją sinus. Ponieważ promień każdego czoła fali jest równy r = vt, a droga jaką przebyło źródło fali w tym samym czasie wynosi s = ut, to:

sin \alpha = \frac{v \cdot t}{u \cdot t}

sin \alpha = \frac{v }{u}

Iloraz u/v nazywany jest liczbą Macha. Gdy np. samolot leci z prędkością 1,5 Macha oznacza to, że porusza się on półtora razy szybciej niż dźwięk.

Polecamy również:

  • Echo

    Echo jest zjawiskiem polegającym na co najmniej dwukrotnym rejestrowaniu tej samej fali, w wyniku jej odbicia od dostatecznie gładkiej powierzchni (np. ściany). Więcej »

  • Dudnienie

    Dudnienie jest zjawiskiem powstającym w wyniku nałożenia się dwóch drgań harmonicznych o tych samych amplitudach i nieznacznie różniących się częstotliwościami. Podczas dudnienia powstają drgania, których amplituda zmienia się w sposób harmoniczny w czasie. Więcej »

  • Efekt Dopplera

    Zjawisko Dopplera polega na zmianie długości (a więc i częstotliwości) fali, będącego wynikiem ruchu względnego nadajnika i odbiornika tej fali. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09