Dudnienie

Dudnienie jest zjawiskiem powstającym w wyniku nałożenia się dwóch drgań harmonicznych o tych samych amplitudach i nieznacznie różniących się częstotliwościami.

Podczas dudnienia powstają drgania, których amplituda zmienia się w sposób harmoniczny w czasie.Rozważmy dwa drgania harmoniczne, opisane równaniami:

y _{1} =Asin( \omega _{1} t)

y _{2} =Asin( \omega _{2} t)
 
gdzie: y – wychylenie, A – amplituda, ω – częstość kołowa, t – czas.

Zgodnie z zasadą superpozycji wychylenie wypadkowego drgania jest równe:

y=y _{1} +y _{2}

y=Asin( \omega _{1} t)+Asi( \omega _{2}t)=A[sin( \omega _{1} t)+sin( \omega _{2} t)]

Korzystając z zależności trygonometrycznej sin \alpha +sin \beta =2sin \frac{1}{2} ( \alpha + \beta )cos \frac{1}{2} ( \alpha - \beta ) , otrzymamy:

 

y=2Acos\left( \frac{ \omega _{1}- \omega _{2} }{2} \cdot t\right)sin
 \left( \frac{ \omega _{1}+ \omega _{2} }{2} \cdot t\right)
 
Wprowadzając nowe oznaczenia: \omega ^{'} = \frac{ \omega _{1}- \omega _{2} }{2} \omega = \frac{ \omega _{1}+ \omega _{2} }{2} , powstanie równanie:

y=2Acos( \omega ^{'} t) \cdot sin( \omega t)
 
Jak wynika z ostatniego równania maksymalna amplituda występuje wówczas, gdy wyrażenie cos(ω`t) przyjmuje wartość 1 lub -1, co zachodzi dwukrotnie w każdym cyklu drgań.


Częstość kołowa dudnień musi więc być równa:

 \omega _{d} =2 \omega ^{'} =2 \cdot \frac{ \omega _{1}- \omega _{2} }{2} =
 \omega _{1} - \omega _{2}
 
Ponieważ  \omega =2 \pi f , to częstotliwość dudnień można zapisać w postaci:

f _{d}=f _{1} -f _{2}
 
Częstotliwość dudnień jest więc różnicą częstotliwości nakładających się na siebie drgań.

Polecamy również:

 • Echo

  Echo jest zjawiskiem polegającym na co najmniej dwukrotnym rejestrowaniu tej samej fali, w wyniku jej odbicia od dostatecznie gładkiej powierzchni (np. ściany). Więcej »

 • Efekt Dopplera

  Zjawisko Dopplera polega na zmianie długości (a więc i częstotliwości) fali, będącego wynikiem ruchu względnego nadajnika i odbiornika tej fali. Więcej »

 • Prędkość naddźwiękowa – fala uderzeniowa

  W przypadku, gdy prędkość źródła fali (u) jest większa od prędkości rozchodzenia się tej fali w danym ośrodku (v), powstaje fala, której czoło ma kształt stożka, w ostrzu którego znajduje się źródło fali. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
RODO
2019-01-08 18:26:34
fajne
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23