Mikroskop elektronowy

Mikroskop elektronowy jest to mikroskop, który do obrazowania wykorzystuje wiązkę elektronów przyspieszanych do dużych prędkości. Pierwszy mikroskop elektronowy skonstruowali w 1931 roku w Berlinie Ernst Rusk i Maks Knoll.

 mikroskop elektronowy transmisyjny, mikroskop elektronowy

Podstawowym parametrem charakteryzującym mikroskop jest zdolność rozdzielcza. Rozdzielczość mikroskopu jest tym większa im większa energia elektronów, a tym samym krótsza długość fali.

Dla mikroskopu optycznego granica rozdzielczości wynosi ok. 200 nm.

 

Budowa elektronowego mikroskopu transmisyjnego

schemat budowy elektronowego mikroskopu transmisyjnego, mikroskop elektronowy

1 - kolumna mikroskopu,

2 - działo elektronowe,

3 - wiązka elektronowa,

4 - katoda,

5 - anoda,

6 - cewka ogniskująca,

7 - badana próbka,

8 - obiektyw,

9 - okular,

10 - detektor.

 

Zasada działania

Badana próbka zwykle pokrywana jest cienką warstwą metalu i umieszczana jest w próżni. Wiązka elektronów przemiatając badany obiekt trafia do detektorów i dzięki urządzeniom elektronicznym na podstawie zarejestrowanych sygnałów odtwarzany jest obraz badanej próbki.

 

Przykładowe zastosowanie:

- badanie preparatów biologicznych,

- analiza struktury oraz powierzchni próbki,

- badanie wiązań chemicznych,

- analiza ilości, rodzaju oraz rozkładu pierwiastków chemicznych w próbce.

 

Polecamy również:

 • Ruch harmoniczny

  Ruch harmoniczny to ruch odbywający się w wyniku działania siły, która jest liniową funkcją wychylenia i jest do niego przeciwnie skierowana. Ruch ten powtarza się w regularnych odstępach czasu i jest opisywany przez funkcję sinus zależną od czasu. Więcej »

 • Fale mechaniczne – charakterystyka i rodzaje fal mechanicznych

  Cechą charakterystyczną fal mechanicznych jest to, że potrzebują one sprężystego ośrodka (np. powietrza, wody, stali) by móc się rozchodzić. Więcej »

 • Fale dźwiękowe – akustyka

  Fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi, których rozchodzenie związane jest lokalnymi zagęszczeniami i rozrzedzeniami sprężystego ośrodka, w którym się rozchodzą, a więc są one wynikiem miejscowych zmian ciśnienia ośrodka. Więcej »

 • Elektronowolt

  Elektronowolt (eV) jest to jednostka energii stosowana w wielu dziedzinach fizyki, głównie w fizyce cząstek elementarnych do określania mas cząstek i kwazicząstek, ponieważ energie uzyskiwane w zderzeniach cząstek są bardzo małe. Jednostka ta nie należy do układu SI. Więcej »

 • Fale radiowe

  Fale radiowe są to fale elektromagnetyczne o największej długości, a zatem i najmniejszej częstotliwości (< 3000 GHz). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43