I zasada dynamiki

Pierwsza zasada dynamiki Newtona tłumaczy, kiedy możliwy jest spoczynek ciała lub ruch jednostajny prostoliniowy. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy wypadkowa siła działająca na ciało jest równa zero.

Zasadę tą najprościej można sformułować następująco:

„Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub wypadkowa wszystkich sił jest równa zero, to nie może zmienić się wektor prędkości ciała, czyli nie może ono przyspieszyć, zwolnić, ani zmienić kierunku ruchu.”

Jeśli ciało spoczywa to dalej będzie spoczywać, natomiast jeżeli się porusza to będzie kontynuować swój ruch wzdłuż tej samej prostej z tą samą prędkością.

I zasada dynamiki - przykład 1.

Samochód porusza się po linii prostej ze stałą prędkością. Ile wynoszą siły oporu (Fop) jeżeli siła ciągu silnika F = 1500N?

Rys. Monika Pilch

Ponieważ jest to ruch jednostajny prostoliniowy to zgodnie z I zasadą dynamiki siły działające na samochód muszą się równoważyć tj. siła ciągu jest równoważona przez siły oporu:

F _{op} =F=1500N

I zasada dynamiki - przykład 2.

Na rysunkach przedstawiono siły działające na pewne ciało. Jaką dodatkową trzecią siłę należy przyłożyć, aby ciało pozostało w spoczynku?

a)
 

W tej sytuacji wektory są skierowane przeciwnie,

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 2 =
tak
2020-12-04 10:50:16
:] +1
cos
2020-04-04 10:10:23
BEZ SENSU
Anonim
2018-09-08 09:41:17
Super
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33