II zasada dynamiki Newtona

Treść drugiej zasady dynamiki można sformułować następująco:
„Jeżeli na ciało działa stała niezrównoważona siła to ciało porusza się z przyspieszeniem. Przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.”

 \vec{a}= \frac{ \vec{F} }{m}    gdzie: a – przyspieszenie, F – siła, m – masa ciała.

Ponieważ zarówno siła, jak i masa ciała nie zmieniają się, więc przyspieszenie również musi mieć stałą wartość.

Z drugiej zasady dynamiki wynikają dwie w zasadzie oczywiste rzeczy:

1.    Skutkiem działania większej siły będzie większe przyspieszenie ciała.
2.    Działając jednakowymi siłami na ciała o różnych masach, większego przyspieszenia dozna masa mniejsza (np. trudniej jest rozpędzić pociąg niż piłkę).

Równanie drugiej zasady dynamiki można zapisać w postaci:

 \vec{F}=m \cdot  \vec{a}

Co pozwala na podanie definicji jednostki siły czyli niutona:

[1N=1kg \frac{m}{s ^{2} } ]

II zasada dynamiki Newtona - przykład.

Na rysunkach przedstawiono siły działające na ciała o znanych masach. Znajdź przyspieszenie tych mas.

Rozwiązanie:
Zgodnie z drugą zasadą dynamiki przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły wypadkowej.

a)

a= \frac{F}{m} = \frac{5N}{2kg} =2,5 \frac{m}{s ^{2} }

Zwrot przyspieszenia jest zgodny ze zwrotem siły.

b)

a= \frac{F _{wyp} }{m} = \frac{F _{1}-F _{2}  }{m} = \frac{3N-2N}{0,5kg} =2 \frac{m}{s ^{2} }

Zwrot przyspieszenia jest zgodny ze zwrotem siły F1.

c)

 Z rysunku wynika, że siły F1 i F3 znoszą się, więc siła wypadkowa jest równa sile F2, stąd:

a= \frac{F _{2} }{m} = \frac{3N}{3kg} =1 \frac{m}{s ^{2} }

Polecamy również:

  • I zasada dynamiki

    Pierwsza zasada dynamiki Newtona tłumaczy, kiedy możliwy jest spoczynek ciała lub ruch jednostajny prostoliniowy. Możliwe jest to tylko wtedy gdy wypadkowa siła działająca na ciało jest równa zero. Więcej »

  • III zasada dynamiki Newtona

    Trzecia zasada dynamiki głosi, że każdej „akcji” towarzyszy „reakcja” , formułuje się ją następująco: Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43