2 prawo Keplera

Drugie prawo Johannesa Keplera można sformułować następująco:

„Promień wodzący planety w jednakowych odstępach czasu zakreśla jednakowe pola powierzchni.”

Promień wodzący (R) to odcinek łączący środek Słońca ze środkiem planety.

Na poniższym rysunku przedstawiono pola powierzchni zakreślone przez promień wodzący pewnej planety w jednakowych odstępach czasu.

Zgodnie z II prawem Keplera pola powierzchni S1 i S2 są sobie równe. Ponieważ długość łuku AB jest większa od długości CD, a obydwa odcinki drogi zostały pokonane w tym samym czasie, więc prędkość liniowa planety nie może być stała. Największa jest w peryhelium a najmniejsza w aphelium.

Drugie prawo Keplera można sformułować w nieco inny sposób tj.:
Prędkości polowe planet są stałe.”

Prędkość polowa jest równa ilorazowi pola powierzchni zakreślonego przez wektor wodzący planety do czasu, w którym to pole zostało zakreślone.

Drugie prawo Keplera jest konsekwencją zasady zachowania momentu pędu dla układu Słońce-planeta.

Polecamy również:

  • 1 prawo Keplera

    Pierwsze prawo Johannesa Keplera głosi, że planety krążą wokół Słońca po krzywych zamkniętych, które są elipsami, a Słońce znajduje się w jednym z ognisk tej elipsy. Więcej »

  • 3 prawo Keplera

    Trzecie prawo Keplera głosi, że stosunek kwadratu okresu obiegu (T) planety wokół Słońca do sześcianu jej średniej odległości (R) od tej gwiazdy jest wielkością stałą dla wszystkich planet Układu Słonecznego. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53