Jak brzmi prawo rozcieńczeń Ostwalda?

Ważnym zagadnieniem dotyczącym dysocjacji elektrolitycznej jest również prawo rozcieńczeń Ostwalda, które określa zależność pomiędzy stopniem, stałą równowagi i stężeniem początkowym elektrolitu:

Stopień dysocjacji słabego elektrolitu jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego ze stężenia tego elektrolitu w roztworze i wprost proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego ze stałej dysocjacji.

Dla elektrolitów słabych α przyjmuje tak małą wartość, iż można założyć, że 1-α =1 (stąd pominięcie mianownika w drugim wzorze).

Polecamy również:

 • Czym są elektrolity?

  Elektrolity to substancje, których roztwory wodne lub stopy przewodzą prąd elektryczny. Są to przewodniki elektryczne drugiego rodzaju (przewodniki jonowe), które w odróżnieniu od przewodników elektronowych (np. metali) przewodzą prąd za pośrednictwem ruchu jonów.... Więcej »

 • Na czym polega hydroliza soli?

  Hydroliza soli to reakcja jonów powstałych na skutek dysocjacji soli z cząsteczkami wody. Hydrolizie ulegają sole dobrze rozpuszczające się w wodzie, których jony mogą reagować z wodą. Więcej »

 • Czym są mieszaniny buforowe?

  Mieszaniny buforowe to roztwory złożone ze słabych kwasów i ich soli z mocnymi zasadami lub słabych zasad i ich soli z mocnymi kwasami. Wyjątkową cechą buforów jest zdolność od utrzymywania stałego pH pomimo dodawania do nich niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Więcej »

 • Czym jest iloczyn rozpuszczalności?

  Iloczyn rozpuszczalności (Kso) to iloczyn stężeń jonów trudnorozpuszczalnego elektrolitu w jego roztworze nasyconym. Pojęcie to stosowane jest wyłącznie do trudnorozpuszczalnych elektrolitów. Więcej »

 • Czym jest iloczyn jonowy wody?

  Iloczyn jonowy jest to uproszczona stała równowagi dla reakcji autodysocjacji słabych elektrolitów (na tyle słabych, że stężenie formy niezdysocjowanej jest pomijalne). Omawiane wyrażenie jest iloczynem stężeń (lub aktywności) molowych jonów, które powstały podczas autodysocjacji,... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 5 =
Fgh
2024-05-16 08:13:44
Abc
Fgh
2024-05-16 08:13:43
Abc
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23