Jakie pierwiastki promieniotwórcze występują w naturze?

Najliczniej występującymi w skorupie ziemskiej naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi są uran oraz tor. Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze są w większości produktami przemian tych dwóch pierwiastków. Rozpad jąder uranu i toru przebiega samoistnie na drodze przemian α i β. W ich wyniku tworzą się tzw. szeregi promieniotwórcze.

Szeregi promieniotwórcze to ciągi przemian promieniotwórczych, jakimi ulegają kolejne produkty rozpadów pierwiastków radioaktywnych. Szereg kończy się w chwili, gdy produktem którejś z kolei przemiany jest trwały nuklid - w przypadku uranu oraz toru są to izotopy ołowiu:

Spośród produktów powyższych szeregów promieniotwórczych najważniejszymi są rad i radon. Rad (odkryty przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie) był wykorzystywany w radioterapii.

Polecamy również:

  • Czas połowicznego rozpadu - zmiany w masie izotopów

    W kontekście promieniotwórczości naturalnej ważnym terminem jest pojęcie czasu połowicznego rozpadu (t1/2). Oznacza ono czas, który musi minąć, by połowa początkowej ilości radioizotopu uległa przemianie promieniotwórczej. Może on wynosić od niewyobrażalnie małych części sekundy, aż po miliardy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
Aw
• 2023-03-25 18:31:46
Ok
• 2023-03-25 17:47:03
wciąż nic nie rozumiem :/
• 2023-03-25 12:49:16
iuyyruohjfeeeee mn.pl';/5364232
• 2023-03-25 11:41:07
xxx
• 2023-03-25 09:41:22