Jakie pierwiastki promieniotwórcze występują w naturze?

Najliczniej występującymi w skorupie ziemskiej naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi są uran oraz tor. Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze są w większości produktami przemian tych dwóch pierwiastków. Rozpad jąder uranu i toru przebiega samoistnie na drodze przemian α i β. W ich wyniku tworzą się tzw. szeregi promieniotwórcze.

Szeregi promieniotwórcze to ciągi przemian promieniotwórczych, jakimi ulegają kolejne produkty rozpadów pierwiastków radioaktywnych. Szereg kończy się w chwili, gdy produktem którejś z kolei przemiany jest trwały nuklid - w przypadku uranu oraz toru są to izotopy ołowiu:

Spośród produktów powyższych szeregów promieniotwórczych najważniejszymi są rad i radon. Rad (odkryty przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie) był wykorzystywany w radioterapii.

Polecamy również:

  • Czas połowicznego rozpadu - zmiany w masie izotopów

    W kontekście promieniotwórczości naturalnej ważnym terminem jest pojęcie czasu połowicznego rozpadu (t1/2). Oznacza ono czas, który musi minąć, by połowa początkowej ilości radioizotopu uległa przemianie promieniotwórczej. Może on wynosić od niewyobrażalnie małych części sekundy, aż po miliardy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58