Jakie pierwiastki promieniotwórcze występują w naturze?

Najliczniej występującymi w skorupie ziemskiej naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi są uran oraz tor. Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze są w większości produktami przemian tych dwóch pierwiastków. Rozpad jąder uranu i toru przebiega samoistnie na drodze przemian α i β. W ich wyniku tworzą się tzw. szeregi promieniotwórcze.

Szeregi promieniotwórcze to ciągi przemian promieniotwórczych, jakimi ulegają kolejne produkty rozpadów pierwiastków radioaktywnych. Szereg kończy się w chwili, gdy produktem którejś z kolei przemiany jest trwały nuklid - w przypadku uranu oraz toru są to izotopy ołowiu:

Spośród produktów powyższych szeregów promieniotwórczych najważniejszymi są rad i radon. Rad (odkryty przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie) był wykorzystywany w radioterapii.

Polecamy również:

  • Czas połowicznego rozpadu - zmiany w masie izotopów

    W kontekście promieniotwórczości naturalnej ważnym terminem jest pojęcie czasu połowicznego rozpadu (t1/2). Oznacza ono czas, który musi minąć, by połowa początkowej ilości radioizotopu uległa przemianie promieniotwórczej. Może on wynosić od niewyobrażalnie małych części sekundy, aż po miliardy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19