Rozmnażanie krasnorostów i zielenic

Krasnorosty – rozmnażanie, charakterystyka

Charakterystyczne u tych organizmów jest występowanie przemiany pokoleń. Przemiana pokoleń jest jednak inna niż u roślin, u których gametofit występuje naprzemiennie ze sporofitem. W przypadku krasnorostów po każdym gametoficie występują dwa sporofity. Gametangia męskie znajdujące się na haploidalnym gametoficie nazywane są spermatangiami, a żeńskie karpogoniami. Z zygoty powstaje diploidalny karposporofit, który wytwarza diploidalne karpospory. Pełny cykl życiowy krasnorostów obejmuje trzy pokolenia.

Zielenice – procesy rozmnażania

Organizmy te przeprowadzają wiele różnych procesów rozmnażania. Zarówno procesy bezpłciowe takie jak: podział komórki lub fragmentację plechy jak i bezpłciowe. Również niektóre grupy charakteryzują się przemianą pokoleń.

Polecamy również:

  • Skrętnica - charakterystka

    Skrętnica należy do glonów i królestwa roślin. Jest powszechnie występującym organizmem, zasięg występowania obejmuje wody słodkie całego świata włączając w to także strefy podbiegunowe. Obecna jest także w wodach stojących takich jak pola ryżowe. Zdarza się, że powoduje zakwity przez co uznawana jest... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
0
• 2023-05-28 13:23:15
h
• 2023-05-27 19:56:08
fsff
• 2023-05-27 11:48:28
B. niekompletne
• 2023-05-26 13:03:27
Nice
• 2023-05-25 18:56:03