Wybory do Parlamentu Europejskiego - zasady, ordynacja wyborcza, kiedy się odbywają

Wybory do Parlamentu Europejskiego są niezwykłym momentem (trwają dwa dni i odbywają się wiosną), w którym obywatele wszystkich państw członkowskich (obecnie – 2013 r. – 28 krajów) będą wybierać swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Wybory te są bezpośrednie, a głosowanie wolne i tajne (art. 14 ToUE). Warto wiedzieć, iż przed rokiem 1979, wybory do Parlamentu nie były bezpośrednie i powszechne, ale eurodeputowani byli mianowani przez parlamenty poszczególnych krajów członkowskich.

Jeśli chodzi o frekwencję, to początkowo (od czasu wprowadzenia wyborów powszechnych) wahała się ona w granicach 60%. Obecnie można jednak obserwować wyraźną tendencję zniżkową zainteresowania obywateli wyborami europejskimi – frekwencja w wyborach w 2009 r. wynosiła 43%. Najwyższa frekwencja wyborcza była wówczas w Belgii – powyżej 90%, natomiast najniższa na Słowacji – 19,64%. Frekwencja w wyborach do PE w Polsce wynosiła tylko 24,53%.

Ogólnie można zauważyć prawidłowość niższej frekwencji w krajach tzw. „nowej Unii”, czyli krajach przyjętych do UE od roku 2004. Wynika to prawdopodobnie z niższej kultury politycznej, a także braku rozwiniętych tradycji czynnego i pozytywnego angażowania się obywateli w życie publiczne.

Polecamy również:

 • Parlament Europejski - skład, kadencja, przewodniczący

  Maksymalną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego Traktat o UE określa na 750 – minimalna liczba posłów z kraju członkowskiego to 6 osób, natomiast maksymalna to 96. Obecnie (tj. w 2013 r.) dane te nie są w pełni zgodne z rzeczywistością, co wynika z pewnego okresu przejściowego... Więcej »

 • Parlament Europejski - kompetencje, zadania

  Podstawowymi zadaniami Parlamentu Europejskiego jest prawodawstwo Unii oraz uchwalenie budżetu. Podkreślić należy także nadzorcze funkcje PE nad innymi instytucjami UE (szczególnie dotyczy to Komisji) – podstawowym tematem kontroli jest ich funkcjonowanie w sposób demokratyczny. Więcej »

 • Frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim

  Posłowie Europejscy zasiadają w Parlamencie Europejskim nie według klucza krajowego, ale partyjnego (a dokładniej frakcyjnego) – po wyborze na stanowisko eurodeputowanego w danym kraju (najczęściej kandydują oni z ramienia określonej partii) przyłączają się do jednej z tzw. frakcji. Więcej »

 • Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego

  Obecnie (kadencja 2009-2004) w Parlamencie Europejskim jest 49 posłów z Polski. W wyborach z 2009 r. Platforma Obywatelska zdobyła 50% mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Sojusz Lewicy Demokratycznej wraz z Unią Pracy – 14%, a Polskie Stronnictwo Ludowe – 6%. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42