Współczesny patriotyzm - czym jest, na czym polega?

Na przestrzeni wieków można było zaobserwować przeróżne formy patriotyzmu – szczególnie widoczna była taka postawa w czasach trudnych dla narodu polskiego – w okresie zaborów czy potem podczas wojen światowych. Obywatele okazywali miłość do ojczyzn poprzez m.in.: udział w walce zbrojnej przeciwko zaborcom. Dlatego dla większości młodych Polaków patriotyzm wiąże się z bezgranicznym oddaniem sprawie polskiej, poświęceniem zdrowia, a nieraz wręcz życia i bohaterstwem starszego pokolenia, któremu przyszło żyć podczas wojny czy w czasach komunistycznych.

Obecnie, kiedy Polska cieszy się suwerennością i niepodległością taki patriotyzm stracił rację bytu, ustąpił miejsca nowym formom uzewnętrzniania swojej postawy umiłowania ojczyzny. Żyjąc w państwie demokratycznym młodzi ludzie nie muszą przelewać swojej krwi za niepodległość kraju, co nie oznacza, że patriotyzm zupełnie stracił swoją wartość i znaczenie.

Współczesny patriotyzm przyjmuje odmienną formę, opiera się przede wszystkim na zasadzie bycia dobrym obywatelemsumiennie wypełniającym swoje obowiązki względem narodu. Postawa patriotyzmu będzie wyrażała się w głównej mierze poprzez uczestniczenie w budowie dobrobytu kraju, dbanie o majątek narodowy, wzięcie odpowiedzialności za dobre funkcjonowanie kraju (np. poprzez uczestnictwo w wyborach, referendach, uczciwe płacenie podatków), a także czynne zaangażowanie w życie społeczne, gospodarcze i polityczne.

Wbrew pozorom, nie jest to łatwe zadanie, gdyż współczesny świat proponuje nam styl życia opierający się głównie na rozwoju i uzyskiwaniu korzyści indywidualnych, lansuje wzór życia beztroskiego, opartego na osobistych zyskach, realizacji marzeń jednostki, natomiast wspólnocie narodowej przypisuje rolę drugorzędną – m.in. ze względu na rozprzestrzeniający się kosmopolityzm i przeświadczenie, że każdy jest obywatelem świata bądź Europy.

Uczy się młodych ludzi jak być Europejczykiem, człowiekiem światowym o szerokich horyzontach, natomiast często zapomina się o wyrobieniu odpowiedniej postawy wobec własnej ojczyzny, pielęgnowaniu w młodych szacunku i czci wobec narodu, wyrabianiu postawy odpowiedzialności za własne państwo i przekazywaniu pamięci o bohaterach, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością. Patriotyzm coraz bardziej staje się niemodny i niepotrzebny – pojęcie to kojarzy się młodym pokoleniom głównie z naiwną tradycją romantyczną.

Zatem współczesny patriotyzm uzewnętrznia się przede wszystkim w byciu dobrym człowiekiem i obywatelem, byciu uczciwym w stosunku do instytucji państwowych, kultywowaniu pamięci o bohaterach narodowych, trosce się o dorobek intelektualny i kulturalny ojczyzny, pragnieniu utrzymania niezależność państwa, dbałości o współobywateli czy w takich prostych gestach będących świadectwem umiłowania ojczyzny, jak wywieszenie flagi w dniu święta narodowego, znajomość historii Polski oraz w prawidłowym posługiwaniu się językiem narodowym.

Polecamy również:

  • Patriotyzm a nacjonalizm - porównanie, różnice

    Patriotyzm i nacjonalizm są zjawiskami ogniskującymi się wokół wspólnej wartości, jaką jest w nich obydwu naród bądź ojczyzna. Patriotyzmem możemy nazwać postawę umiłowania i czci wobec własnej ojczyzny, natomiast nacjonalizm to światopogląd bądź ideologia, która na pierwszym... Więcej »

  • Mała ojczyzna - definicja - WOS

    „Małą ojczyzną” możemy nazwać rodzaj przestrzeni geograficznej, społecznej i kulturowej, w której jednostka żyje i z którą jest emocjonalnie związana. Inaczej jest to przestrzeń stanowiąca najbliższe otoczenie, dobrze znana, bezpieczna i „oswojona”. Więcej »

Komentarze (7)
Wynik działania 1 + 5 =
Mr.Chlyb
2023-10-05 05:27:28
Super,DZIĘKI
uhbuwuy
2023-05-15 16:12:57
dzieki
Koksik
2022-02-17 08:09:03
Git
xxxSebix
2018-11-29 12:14:46
Dobre
krówka
2018-11-29 12:13:50
super
Adam
2018-04-04 21:58:16
Dobre
Staszek
2017-01-10 11:56:00
fajne
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45