Warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Warunki przystąpienia Polski do UE są zapisane w traktacie akcesyjnym – dokumencie o charakterze umowy międzynarodowej zawieranej z każdym nowo przyjmowanym państwem członkowskim. Warunki te zostały ustalone (wynegocjowane) podczas spotkań w Kopenhadze w 2002 r. Negocjacje ze strony polskiej prowadził m.in. ówczesny Prezes Rady Ministrów Leszek Miller.

Warto zaznaczyć, że bardzo trudnej dyskusji wymagały ustalenia dot. jednej z czterech wolności unijnych, tj. swobodnego przepływu osób. Wiele rozwiniętych państw obawiało się bowiem dużego napływu Polaków, którzy niekorzystnie będą oddziaływać na krajowy rynek pracy. W związku z tym niektóre państwa zdecydowały się wprowadzić okresy przejściowe – na najdłuższy (siedmioletni) zdecydowały się Niemcy i Austria, na okres 5-letni Belgia (i stowarzyszona z UE Norwegia), a na 4-letni Francja. 

Warunki przystąpienia Polski dotyczyły także w pewnej mierze kwestii transportowych, ponieważ przystąpienie wymagało dostosowania przepisów, ukierunkowania polityki na dostosowanie standardów dróg i pozostałej infrastruktury transportowej.

Istotne warunki szczególne uzyskała Polska w kwestiach środowiskowych, które wprowadzały dziewięć tzw. okresów przejściowych dla naszego kraju, m.in. w kwestiach systemów kanalizacji, opakowań i odpadów powstałych przy ich produkowaniu, składowisk odpadów, ilości siarki w paliwach płynnych.

Ze względu na znaczne rozbudowanie polskiego rolnictwa, strona Polska negocjowała również pewne warunki w tej kwestii, szczególnie jeśli chodzi o kwoty mleczne oraz kwoty na produkcję tytoniu, cukru, skrobi ziemniaczanej. Udało się osiągnąć kompromis w negocjacjach, więc kwoty dla Polski są zadowalające.

Pewne warunki dotyczyły także okresów przejściowych w kwestii podatków, m.in. dojście do minimalnego poziomu akcyzy na papierosy, stosowania zredukowanej stawki VAT na usługi gastronomiczne i inne.

Uroczyste podpisanie traktatu akcesyjnego z warunkami członkostwa Polski zostało podpisane podczas szczytu Unii Europejskiej w Atenach, w dniu 16 kwietnia 2003 r. – następnie doszło do zatwierdzenie jego treści w narodowym referendum unijnym (czerwiec 2003 r.). Ratyfikacja dokumentu nastąpiła w lipcu 2003 r .

 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53