Polska w Unii Europejskiej - historia drogi Polski do UE

Droga Polski do Unii Europejskiej związana jest nierozerwalnie z wieloma wydarzeniami, zarówno dotyczącymi bezpośrednio naszego kraju, jak i sytuacji w całej Europie. Wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej władze Polski złożyły dnia 8 kwietnia 1994 roku.

Kolejnym krokiem było potwierdzenie chęci przystąpienia do Unii. Miało to miejsce w Essen podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 9-10 grudnia 1994 roku. Wtedy też polski rząd przyjął strategię przedakcesyjną.

Warto wiedzieć, że stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a (wtedy jeszcze) Wspólnotą Europejską zostały nawiązane już w 1988 roku. Zmiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 pozwoliły na podjęcie rozmów na temat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Oficjalne rokowania rozpoczęto w roku 1990 - zakończone zostały one w roku 1991 podpisaniem „Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi”. W roku 1993, poprzedzając rozmowy akcesyjne, podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze, państwa członkowskie potwierdziły, że wskazane kraje Europy Środkowo-Wschodniej, po spełnieniu kryteriów ekonomicznych, zostaną członkami EU. 

3 października 1996 r. rozpoczął swoją działalność Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Do jego zadań należy koordynowanie działania wszystkich resortów i instytucji zaangażowanych bezpośrednio w procesy integracyjne w UE. Podstawowym zadaniem UKIE było zapewnienie realizacji zadań Komitetu Integracji Europejskiej oraz koordynowanie działań dostosowawczych Polski do norm Unijnych.

W dniach 12-13 grudnia 1997 roku rada Europejska obradująca w Luksemburgu podjęła decyzję o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z 6 państwami: Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią oraz Cyprem. Oficjalne zakończenie negocjacji nastąpiło podczas szczytu w Kopenhadze dnia 13 grudnia 2002 r.

W dniach 7-8 czerwca 2003 r. w Polsce przeprowadzone zostało ogólnonarodowe referendum, w którym Polacy odpowiadali na pytanie: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?. Odpowiedzi “tak” udzieliło 77,45% głosujących. 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Polecamy również:

 • Integracja Polski z Unią Europejską - kalendarium

  Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r., warto jednak pamiętać, że przystąpienie naszego kraju do UE wiązało się z wieloma wydarzeniami, negocjacjami i spełnieniem ściśle określonych wymogów unijnych. Więcej »

 • Układ Europejski - treść (postanowienia, zasady, cele)

  Układ Europejski (pełna nazwa: Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.) był umową międzynarodową, jaka została zawarta między Polską... Więcej »

 • Kryteria kopenhaskie - Unia Europejska

  Kryteria kopenhaskie powstały w wyniku decyzji politycznej związanej z planami przyjęcia do Unii Europejskiej środkowoeuropejskich krajów postsocjalistycznych – w 1993 r. podczas szczytu w Kopenhadze zadecydowano, że dla uzyskania członkostwa w Unii konieczne jest ich spełnienie przez nowych... Więcej »

 • Komitet Integracji Europejskie - powstanie, funkcje, zadania

  Komitet Integracji Europejskiej został utworzony w październiku 1996 r. (ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej) w celu pełnienia funkcji koordynowania i programowania integracji Polski z Unią Europejską. Komitet działał do roku 2010, kiedy to został zastąpiony Komitetem do Spraw... Więcej »

 • Traktat akcesyjny Polski do UE (2003)

  Traktat akcesyjny jest rodzajem umowy międzynarodowej, która zostaje zawarta między państwami – członkami Unii Europejskiej, a państwem (państwami), które na mocy tego traktatu staje się nowym członkiem UE (dotychczas było to państwo kandydujące). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
magdzior
2024-04-09 17:22:24
bardzo pomocne
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53