Komitet Integracji Europejskie - powstanie, funkcje, zadania

Komitet Integracji Europejskie - powstanie

Komitet Integracji Europejskiej został utworzony w październiku 1996 r. (ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej) w celu pełnienia funkcji koordynowania i programowania integracji Polski z Unią Europejską. Komitet działał do roku 2010, kiedy to został zastąpiony Komitetem do Spraw Europejskich (podstawową funkcję tego komitetu jest wspieranie współpracy organów władzy państwa w sprawach związanych z członkostwem w UE).

W skład Komitetu wchodził przewodniczący (zwykle funkcję tę pełnił premier), sekretarz (jednoczesny szef Urzędu Komitetu) oraz członkowie – ministrowie z resortów dotyczących m.in. spraw zagranicznych, wewnętrznych oraz pracy, finansów publicznych, gospodarki, infrastruktury, zdrowia, rolnictwa, a także osoby z bogatym doświadczeniem i wiedzą merytoryczną oraz wartościowym stanowiskiem powoływane przez premiera

Komitet Integracji Europejskiej – zadania

(wymienione w art. 2 ustawy o Komitecie Integracji Europejskiej):

- współpracowanie z Komisją Europejską w kwestii wypełnienia wymagań związanych z integracją,

- koordynowanie realizacji procesów dostosowawczych, integracyjnych i adaptacyjnych Polski z UE,

- ocena przebiegu procesów dostosowawczych,

- koordynowanie spraw związanych z pozyskaniem oraz wykorzystaniem środków unijnych,

- realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa,

- współdziałanie z organizacjami samorządowymi (dot. ich udziału w strukturach UE),

- także wykonywanie innych zadań powierzonych Komitetowi przez premiera.

Warto wiedzieć, że powyższe zadania Komitet realizował przy pomocy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 

Polecamy również:

 • Integracja Polski z Unią Europejską - kalendarium

  Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r., warto jednak pamiętać, że przystąpienie naszego kraju do UE wiązało się z wieloma wydarzeniami, negocjacjami i spełnieniem ściśle określonych wymogów unijnych. Więcej »

 • Układ Europejski - treść (postanowienia, zasady, cele)

  Układ Europejski (pełna nazwa: Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.) był umową międzynarodową, jaka została zawarta między Polską... Więcej »

 • Kryteria kopenhaskie - Unia Europejska

  Kryteria kopenhaskie powstały w wyniku decyzji politycznej związanej z planami przyjęcia do Unii Europejskiej środkowoeuropejskich krajów postsocjalistycznych – w 1993 r. podczas szczytu w Kopenhadze zadecydowano, że dla uzyskania członkostwa w Unii konieczne jest ich spełnienie przez nowych... Więcej »

 • Traktat akcesyjny Polski do UE (2003)

  Traktat akcesyjny jest rodzajem umowy międzynarodowej, która zostaje zawarta między państwami – członkami Unii Europejskiej, a państwem (państwami), które na mocy tego traktatu staje się nowym członkiem UE (dotychczas było to państwo kandydujące). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39