Kryteria kopenhaskie - Unia Europejska

Kryteria kopenhaskie powstały w wyniku decyzji politycznej związanej z planami przyjęcia do Unii Europejskiej środkowoeuropejskich krajów postsocjalistycznych – w 1993 r. podczas szczytu w Kopenhadze zadecydowano, że dla uzyskania członkostwa w Unii konieczne jest ich spełnienie przez nowych kandydatów.

Kryteria kopenhaskie:

- stabilność instytucji demokratycznych,

- rządy prawa,

- poszanowanie praw człowieka,

- ochrona i poszanowanie praw mniejszości narodowych,

- dobrze funkcjonująca gospodarka rynkowa,

- możliwości sprostania warunkom konkurencji UE,

- przyjęcie dorobku prawnego Unii Europejskiej (tzw. acquis communautaire).

Do kryteriów kopenhaskich należy także zdolność do realizacji obowiązków, jakie wiążą się z przyjęciem członkostwa.

Warto wspomnieć, że zapisy kryteriów kopenhaskich mają celowo charakter dość ogólny – dzięki temu Komisja Europejska (organ oceniający rzeczywiste wypełnienie wspomnianych kryteriów) miała dość znaczną elastyczność by interpretować je w odpowiedni sposób w przypadku zastrzeżeń do tempa i kierunków rozwoju poszczególnych krajów członkowskich.

W sytuacji, gdy dany kraj spełnia kryteria kopenhaskie, Komisja Europejska wydaje tzw. AVIS, dokument poświadczający zdolność państwa do przystąpienia do UE. Wówczas rozpoczyna się kolejny etap procedury przyjmowania danego państwa – negocjacje między krajem kandydującym, a samą UE.

Polecamy również:

 • Integracja Polski z Unią Europejską - kalendarium

  Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r., warto jednak pamiętać, że przystąpienie naszego kraju do UE wiązało się z wieloma wydarzeniami, negocjacjami i spełnieniem ściśle określonych wymogów unijnych. Więcej »

 • Układ Europejski - treść (postanowienia, zasady, cele)

  Układ Europejski (pełna nazwa: Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.) był umową międzynarodową, jaka została zawarta między Polską... Więcej »

 • Komitet Integracji Europejskie - powstanie, funkcje, zadania

  Komitet Integracji Europejskiej został utworzony w październiku 1996 r. (ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej) w celu pełnienia funkcji koordynowania i programowania integracji Polski z Unią Europejską. Komitet działał do roku 2010, kiedy to został zastąpiony Komitetem do Spraw... Więcej »

 • Traktat akcesyjny Polski do UE (2003)

  Traktat akcesyjny jest rodzajem umowy międzynarodowej, która zostaje zawarta między państwami – członkami Unii Europejskiej, a państwem (państwami), które na mocy tego traktatu staje się nowym członkiem UE (dotychczas było to państwo kandydujące). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
7
• 2023-06-10 12:47:08
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31