Układ Europejski - treść (postanowienia, zasady, cele)

Układ Europejski (pełna nazwa: Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.) był umową międzynarodową, jaka została zawarta między Polską a Unią Europejską w dniu 16 grudnia 1991 r. Umowa ta dotyczyła stowarzyszenia Polski i Unii – celem jej podpisania było zacieśnienie wzajemnej współpracy z ukierunkowaniem na przyszły cel – wstąpienie Polski w szeregi państw członkowskich UE.

Do oceny realizacji Układu Europejskiego powołano Radę Stowarzyszenia.

Układ Europejski - postanowienia

Postanowienia Układu Europejskiego dotyczyły kwestii gospodarczych (m.in. dot. budowy strefy wolnego handlu, przepływu pracowników, usług, zakładania firm) i politycznych. Ważnym postanowieniem jest kwestia dialogu między sygnatariuszami, wzmacniającego współpracę i wspierającego przemiany polityczne i gospodarcze. Układ wymienia mechanizmy dialogu politycznego, m.in. spotkania urzędników różnego szczebla, regularną wymianę informacji, zapewnienie Polsce informacji o działalności UE.

Warto wiedzieć, że choć Układ Europejski wszedł w życie od 1 lutego 1994 r., to część jego zapisów (dot. kwestii gospodarczych) obowiązywała już po 3 miesiącach od podpisania.

Polecamy również:

 • Integracja Polski z Unią Europejską - kalendarium

  Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r., warto jednak pamiętać, że przystąpienie naszego kraju do UE wiązało się z wieloma wydarzeniami, negocjacjami i spełnieniem ściśle określonych wymogów unijnych. Więcej »

 • Kryteria kopenhaskie - Unia Europejska

  Kryteria kopenhaskie powstały w wyniku decyzji politycznej związanej z planami przyjęcia do Unii Europejskiej środkowoeuropejskich krajów postsocjalistycznych – w 1993 r. podczas szczytu w Kopenhadze zadecydowano, że dla uzyskania członkostwa w Unii konieczne jest ich spełnienie przez nowych... Więcej »

 • Komitet Integracji Europejskie - powstanie, funkcje, zadania

  Komitet Integracji Europejskiej został utworzony w październiku 1996 r. (ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej) w celu pełnienia funkcji koordynowania i programowania integracji Polski z Unią Europejską. Komitet działał do roku 2010, kiedy to został zastąpiony Komitetem do Spraw... Więcej »

 • Traktat akcesyjny Polski do UE (2003)

  Traktat akcesyjny jest rodzajem umowy międzynarodowej, która zostaje zawarta między państwami – członkami Unii Europejskiej, a państwem (państwami), które na mocy tego traktatu staje się nowym członkiem UE (dotychczas było to państwo kandydujące). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48