Strefa euro - za i przeciw

Mimo tego, że Polska stała się członkiem Unii Europejskiej już w 2004 r., to jednak nasz kraj nie wszedł do strefy euro (mimo, że zrobiły to m.in. Słowacja czy Estonia). Wpływ na tę sytuację miało wiele czynników, m.in. początkowo niedostosowanie gospodarcze kraju, a w kolejnych latach po akcesji - negatywne oddziaływanie kryzysu finansowego na państwa strefy euro i związane z tym zwątpienie w siłę strefy.

Niezależnie jednak od tego czy Polska posiada unijną walutę czy nie, możemy mówić o wielu zaletach (ale także i wadach) strefy euro.

Argumenty za strefą euro:

- zmniejszenie ryzyka wynikającego z transakcjami walutowymi (jego eliminacja w handlu z innymi krajami UE) – tzw. ryzyka kursowego.

- zwiększenie możliwości handlowych – potencjalny czynnik wzrostu gospodarczego,

- w przypadku  niewprowadzenia waluty euro, Polska sama sobie blokuje dalszy rozwój gospodarczy (będzie mogła rozwijać się tylko do pewnego momentu).

Argumenty przeciw strefie euro

- potencjalny wzrost cen wynikający m.in. z zaokrąglenia cen w górę

- koszty związane z wprowadzaniem waluty (dot. produkcji banknotów i monet, wprowadzenia zmian w systemach informatycznych itp.),

- niekorzystny wpływ na politykę fiskalną państwa (szczególnie w początkowym okresie), co może ograniczyć inwestycje zagraniczne,

- utrata możliwości prowadzenia własnej polityki monetarnej.

Warto zaznaczyć, że brak waluty euro w Polsce wskazywany jest jako jeden z czynników, jakie częściowo ochroniły nasz kraj przed niekorzystnym wpływem kryzysu finansowego. W przyszłości przyjęcie waluty euro wydaje się jednak nieuniknione – trudno jednak jednoznacznie ocenić skutki tego wydarzenia.

 

 

Polecamy również:

 • Polska w Unii Europejskiej - historia drogi Polski do UE

  Droga Polski do Unii Europejskiej związana jest nierozerwalnie z wieloma wydarzeniami, zarówno dotyczącymi bezpośrednio naszego kraju, jak i sytuacji w całej Europie.Wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej władze Polski złożyły dnia 8 kwietnia 1994 roku. Więcej »

 • Warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

  Warunki przystąpienia Polski do UE są zapisane w traktacie akcesyjnym – dokumencie o charakterze umowy międzynarodowej zawieranej z każdym nowo przyjmowanym państwem członkowskim. Warunki te zostały ustalone (wynegocjowane) podczas spotkań w Kopenhadze w 2002 r. Negocjacje ze strony polskiej prowadził m.in.... Więcej »

 • Plusy i minusy przystąpienia Polski do UE

  W roku 2014 minie 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie nie słabną głosy mówiące o wadach i zaletach członkostwa Polski.  Więcej »

 • Polacy w strukturach UE

  Polska jako jeden z państw członkowskich UE, a jednocześnie państwo dość duże pod względem liczby ludności, posiada dość znaczną reprezentację w strukturach UE. Od liczby ludności danego państwa jest uzależniona przede wszystkim liczba reprezentantów w Parlamencie Europejskiej – w 2013 r. Polska miała... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20