Polska w NATO - data wstąpienia, kalendarium - Droga Polski do NATO

Polska w NATO - kalendarium

- 1991 r. - oficjalne rozwiązanie Układu Warszawskiego - jednym z najważniejszych celów polityki zagranicznej Polski stało się wówczas włączenie się w działanie Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Powyższy cel stał się realny, gdy podczas wizyty w Polsce Sekretarz Generalny NATO Manfred Wörner (1992 r.) stwierdził, że drzwi do NATO stoją otworem.

W kolejnych latach Polska prowadziła wspólne ćwiczenia z wojskami NATO, doszło do opracowania Programu Partnerstwa dla Pokoju (12 stycznia 1994 - akceptacja Programu), prowadzono indywidualny dialog, podczas którego ustalano szczegółowe warunki członkostwa kraju w NATO.

- 4 kwietnia 1996 - przekazazanie przez Polskę NATO Indywidualnego Dokumentu Dyskusyjnego, w którym nasz kraj zaprezentował wizję europejskiego systemu bezpieczeństwa, przyszłej roli NATO, a także argumenty przemawiające za porzeszeniem NATO o nowe kraje, w tym Polskę. 

- 16 września 1997 - rozpoczęcie rozmów akcesyjnych (łącznie odbyły się 4 spotkania - we wrześniu i październiku 1997 r.)

- listopad 1997 - Polsa akceptuje wysokość składek do cywilnego i wojskowego budżetu Sojuszu oraz Programu Inwestycyjnego NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP).

- 29 stycznia 1999 - wystosowanie formalnych zaproszeń do Polski oraz Czech i Węgier przez Sekretarza NATO - wymienione kraje mogą przystąpić do Sojuszu. 

Polska w NATO - data wstąpienia

- 26 luty 1999 - podpisanie przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego aktu przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego

12 marca 1999 r. Polska stała się oficjalnie stroną Traktatu Północnoatlantyckiego – ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Polski prof. B. Geremek przekazał akt przystąpienia Polski amerykańskiemu Sekretarzowi Stanu – M. Albright.

Polska posiada także reprezentację wojskową, na czele z Przedstawicielem Wojskowym, jaki działa w imieniu Szefa Sztabu Generalnego podczas forum Komitetu Wojskowego NATO.

Uczestnictwo Polski w NATO wiąże się z zaangażowaniem kraju w różnego typu operacje, czego przykładem mogą być Operation Active Endeavour (na Morzu Śródziemnym w 2001 r.), Operacja Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie (tzw. ISAF) w 2001 r.

Warto wiedzieć, że uczestnictwo Polski w NATO wiąże się z wieloma inwestycjami, szczególnie w infrastrukturę wojskową (lotniska, systemy łączności, bazy morskie itp.) – inwestycje te są finansowane ze składek państw uczestniczących w Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa.

Polecamy również:

  • Miejsce i rola Polski w NATO

    Członkostwo Polski w NATO ma bardzo pozytywne skutki zarówno dla kraju, jak i całego Sojuszu, choć oczywiście Polska nie odgrywa w Pakcie Północnoatlantyckim pierwszoplanowej roli. Z punktu widzenia NATO znaczenie Polski wynika z lojalności jej działania, angażowania się w misje NATO (pod względem... Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 5 + 3 =
DIABLO
2018-04-02 15:05:51
Dzięki za pomoc
Andrzej
2017-08-15 11:12:50
Wałęsie zawdzięczamy, że Polska wystąpiła z Układu Warszawskiego. dopiero za sprawą Prezydenta wszystkich Polaków, - Aleksandra Kwaśniewskiego weszliśmy do struktur NATO. Do roku 1996 braliśmy jedynie udział w szkoleniach, ćwiczeniach itp. Niemniej uważam, że była zgoda wszystkich partii politycznych co do wstąpienia do NATO. Na chwilę obecną mam wrażenie, że raz jesteśmy z tego dumni, innym razem politycy tacy jak Macierka bratają się z Rosją.
Lechu
2016-07-09 17:59:01
Niestety wejście Polski do NATO nie było takie proste.Jelcyn o mało nie zapłacił życiem za to że podpisał dokument że Rosja nie będzie się sprzeciwiać wejściu Polski do NATO.Lechowi Wałesie udało się sprytem podejść Jelcyna.Oczywiście po nocnych rozmowach Słowian.2 razy podsuwano Wałęsie inny dokument do podpisania.W końcu wjechał na honor Jelcynowi i powiedział:Popatrz.Ja kazałem moim ministrom przygotować taki dokument jaki ustaliliśmy.A twoi wcale nie słuchają ciebie i przynoszą co sami chcą.Wtedy Jelcyn kazał przygotować dokument ze zgodą Rosji na wstąpienie Polski do NATO.Wszystko to było nagrywane.Emisariusze czekali już gotowi do rozjechania się po całym świecie.To nagranie skopiowano i za kilka godzin prawie na całym świecie telewizje pokazywały jak Jelcyn podpisuje zgodę na wstąpienie Polski do NATO.Gdy Jelcyn wrócił do kraju czekały na niego już służby specjalne.Tylko cudem nie został otruty w miejscu odosobnienia.Rosja próbowała to odwołać tłumacząc że Jelcyn nie miał uprawnień żeby taki dokument podpisać.Poza tym jest on alkoholikiem ,degeneratem i żaden dokument przez niego podpisany nie może wejść w życie.Niestety świat zmusił Rosję do uznania tej zgody.Wiem to bo oglądałem nagranie z historykami z USA i UK.Podobno najwybitniejsi.Pokazany był też film z podpisania tego dokumentu.Ruska delegacja przynosiła kilka dokumentów.Dopiero po opisanych słowach Lecha Wałęsy Jelcyn postawił ich na baczność i wydał polecenie jak ma brzmieć dokument. Jeżeli chodzi o historię PiS to ona nadaje się ale do kibla na ścianę.Śmiejąc się łatwiej się wypróżnić.
Krowa
2016-06-04 10:12:32
Polska weszła do NATO w 1999
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23