Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Uprawnienia i zadania Prezydenta RP - WOS

Ostatnio komentowane
Tak
Mariusz • 2019-09-16 16:55:31
przydate
kmil • 2019-09-16 16:34:16
Mamy jedną, czy wiele pór roku? Zdanie "wylewy, siewy oraz zbiory odpowiadały współcz...
Gość • 2019-09-15 16:17:10
spoczko bardzo
Marco Polo • 2019-09-15 16:04:28
super
ilka • 2019-09-14 18:20:40
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Prezydent pełni istotną rolę w systemie politycznym Polski, mimo faktu, iż to Rada Ministrów spełnia większość zadań władzy wykonawczej. Uprawnienia Prezydenta można podzielić na tzw. uprawnienia zwykłe - wymagające tzw. kontrasygnaty, czyli podpisu premiera, który tym samym przejmuje polityczną odpowiedzialność za dany akt, a także prerogatywy (są one wymienione w art. 144 ust 3 Konstytucji RP), nie wymagające zgody prezesa rady ministrów. Prerogatywy dotyczą tradycyjnych uprawnień prezydenta (np. prawa łaski), a także powoływania najwyższych urzędników państwowych.

Uprawnienia Prezydenta RP

w stosunkach zewnętrznych:
- ratyfikacja i wypowiadanie umów międzynarodowych (po ratyfikacji i wypowiedzeniu Prezydent zawiadamia obie izby parlamentu; Prezydent może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności danej umowy z Konstytucją),
- mianowanie oraz odwoływania ambasadorów i konsuli,
- przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych z innych krajów i organizacji,
- reprezentowanie państwa w stosunkach zagranicznych.

Inne uprawnienia Prezydenta:
- zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi (w czasie pokoju

Polecamy również:

 • Wybory prezydenckie, kadencja, odwołanie prezydenta - WOS

  Zgodnie z zapisami Konstytucji RP (art. 127) Prezydent RP wybierany jest przez naród w wyborach bezpośrednich, równych, powszechnych, a głosowanie jest tajne. W Polsce w wyborach prezydenckich obowiązuje system większości bezwzględnej - jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie... Więcej »

 • Funkcje Prezydenta RP

  W polskim systemie politycznym Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej (Konstytucja RP, art. 126), który stoi na straży przestrzegania zapisów konstytucji – ten opis roli Prezydenta, jak również sposób jego... Więcej »

 • Prezydenci Polski - III RP - chronologicznie

  Od 1989 r. urząd Prezydenta RP sprawowało 5 osób (+2 osoby jako Marszałkowie Sejmu po śmiercji Prezydenta L.Kaczyńskiego w 2010). Więcej »

 • Kontrasygnata - definicja, istota zasady - WOS

  Pojęcie kontrasygnaty pochodzi z łaciny – contra oznacza przeciw, natomiast signo – podpisywać. Termin ten oznacza podpisanie aktu prawnego przez dodatkową osobę, w celu potwierdzenia jej ważności. Więcej »

Komentarze (0)
3 + 4 =