Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

System parlamentarno-komitetowy - cechy, w Szwajcarii

Ostatnio komentowane
Rodzina (na szczęście) nie jest przystankiem lecz pierwszą naturalną grupą społeczn...
Władysław • 2020-01-25 07:50:20
W ostatnich latach na naszym rynku prasowym pojawiło się wiele kolorowych, pięknie wyda...
Władysław • 2020-01-25 07:46:55
Zhańbiony Mężczyzna Autor: Władysław Pitak Młodzi mężczyźni nie spieszą się d...
Władysław • 2020-01-25 07:42:34
Jak mnie znajdą to mnie zabijom przyjadom na swoich rowerkach kradzionych ze złomu i aut...
Janusz korwin darwin • 2020-01-24 12:36:12
SĄD SĄDEM A ,,SPRAWIEDLIWOŚĆ" TO ZUPEŁNIE INNA SPRAWA CHOĆ WIELU POCZCIWOTOM ZALEŻY...
LESZEK • 2020-01-24 09:05:27
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Koncepcja rządów Zgromadzenia (bo tak inaczej możemy nazwać system parlamentarno-komitetowy) pojawia się po raz pierwszy w konstytucji jakobińskiej z 1793 roku, później odwoływano się do niej również w okresie Komuny Paryskiej, a także w państwach azjatyckich i europejskich, które rządzone były w ramach realnego socjalizmu. Obecnie system parlamentarno-komitetowy funkcjonuje w Szwajcarii.

System parlamentarno-komitetowy – zasady ustrojowe, organy państwowe

Centralną zasadą dla systemu komitetowo-wiecowego (jeszcze inna nazwa tego ustroju) jest zakwestionowanie rozdziału władzy pomiędzy organy naczelne o równorzędnym charakterze. Układ taki zburzony został na rzecz supremacji władzy wykonawczej oraz zasady jednolitości władzy państwowej.

To parlament jest suwerenem prawa narodu i z tego tytułu należy się mu pełnienie roli organu najwyższego i zwierzchnika nad resztą podmiotów władzy państwowej.

Zatem starając się wskazać na najważniejsze cechy systemu parlamentarno-komitetowego należałoby wymienić takie cechy:
- centralna pozycja parlamentu w sprawowaniu władzy, sprowadzająca się m.in. do prawa powoływania i kontrolowania głowy państwa oraz rządu (który pełni tutaj funkcję komitetu wykonawczego dla rozporządzeń parlamentu);
- głowa państwa pozbawiona prawa skrócenia kadencji parlamentu;
- parlament sprawuje władzę w kraju w oparciu o regułę wyłączności, spełnia on również funkcję władzy reprezentującej interesy państwa na arenie międzynarodowej.

Polecamy również:

  • System parlamentarno-gabinetowy - cechy, przykłady - WOS

    System parlamentarno-gabinetowy jest typem reżimu politycznego, w którym gabinetowi (egzekutywie) nadawana jest władza przez parlament, który posiada wyższą pozycję od rządu; gabinet jest tu podporządkowany parlamentowi – odpowiada przed nim za swoje inicjatywy i formy działalności. Więcej »

  • System gabinetowo-parlamentarny - cechy, w Wielkiej Brytanii

    Ustrój gabinetowo-parlamentarny jako odmiana systemu parlamentarnego jest bardzo zbliżony do systemu parlamentarno-gabinetowego, z tą różnicą, że występuje znaczna przewaga gabinetu nad parlamentem. Aktualnie ten typ ustroju występuje w Wielkiej Brytanii. Więcej »

  • System kanclerski - cechy, opis, przykłady

    System kanclerski – jest jedną z odmian systemu parlamentarno-gabinetowego. Funkcję  szefa rządu pełni kanclerz (premier), który ma w państwie bardzo silną pozycję. Na jego wniosek  prezydent powołuje rząd i może odwołać ministrów. Więcej »

Komentarze (0)
3 + 5 =