System gabinetowo-parlamentarny - cechy, w Wielkiej Brytanii

Ustrój gabinetowo-parlamentarny jako odmiana systemu parlamentarnego jest bardzo zbliżony do systemu parlamentarno-gabinetowego, z tą różnicą, że występuje znaczna przewaga gabinetu nad parlamentem. Aktualnie ten typ ustroju występuje w Wielkiej Brytanii.

System gabinetowo-parlamentarny – zasady ustrojowe, organy państwowe

Głowa państwa w tym typie systemu politycznego ma wyznaczoną niewielką rolę bycia władzą wykonawczą, a przede wszystkim rolę reprezentacyjną i ceremonialną. Zasadnicza władza skupia się w rękach gabinetu i parlamentu – to dwa organy o największym znaczeniu. To jednak gabinet (tworzy go około 21 ministrów, chociaż prawo nie wyznacza limitów co do ich liczby) stanowi najsilniejszy organ władzy wykonawczej – wyznacza najważniejsze kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju, dysponuje też inicjatywą ustawodawczą. Szczególnie silną pozycję w kraju posiada premier (tzw. prime minister). W jego kompetencji leży obsadzanie najważniejszych stanowisk państwowych, ustalanie składu gabinetu według własnego uznania, ponadto premier dysponuje prawem rozwiązania Izby Gmin (izby niższej parlamentu). Funkcję premiera obejmuje szef zwycięskiej partii politycznej.

Chcąc określić najważniejsze zasady tego ustroju należałoby wskazać na takie cechy:
- rząd wyznaczany przez parlament,
- brak zasady separacji władz,
- automatyczny wybór premiera w wyniku wyboru tryumfującej w wyborach partii,
- uprawnienie premiera do złożenia wniosku o rozwiązanie parlamentu;
- silne oparcie na dwupartyjności.

Polecamy również:

  • System parlamentarno-gabinetowy - cechy, przykłady - WOS

    System parlamentarno-gabinetowy jest typem reżimu politycznego, w którym gabinetowi (egzekutywie) nadawana jest władza przez parlament, który posiada wyższą pozycję od rządu; gabinet jest tu podporządkowany parlamentowi – odpowiada przed nim za swoje inicjatywy i formy działalności. Więcej »

  • System parlamentarno-komitetowy - cechy, w Szwajcarii

    Koncepcja rządów Zgromadzenia (bo tak inaczej możemy nazwać system parlamentarno-komitetowy) pojawia się po raz pierwszy w konstytucji jakobińskiej z 1793 roku, później odwoływano się do niej również w okresie Komuny Paryskiej, a także w państwach azjatyckich i europejskich, które... Więcej »

  • System kanclerski - cechy, opis, przykłady

    System kanclerski – jest jedną z odmian systemu parlamentarno-gabinetowego. Funkcję  szefa rządu pełni kanclerz (premier), który ma w państwie bardzo silną pozycję. Na jego wniosek  prezydent powołuje rząd i może odwołać ministrów. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 5 =
johncena
2021-09-21 14:35:44
kozacki material
Ostatnio komentowane
6
wiktor • 2021-10-18 15:41:04
H
Gg • 2021-10-18 14:05:21
4
Klau • 2021-10-18 14:05:00
xd
krfwi • 2021-10-18 12:48:23
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04