Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

System parlamentarno-gabinetowy - cechy, przykłady - WOS

Ostatnio komentowane
123 • 2020-01-27 18:13:29 21364589465485465231658975612564626745564625648515461256421...
123 • 2020-01-27 18:14:56
Całkiem przydatne! ...
Anna Maria-Wesołowska • 2020-01-25 16:25:01
Rodzina (na szczęście) nie jest przystankiem lecz pierwszą naturalną grupą społeczn...
Władysław • 2020-01-25 07:50:20
W ostatnich latach na naszym rynku prasowym pojawiło się wiele kolorowych, pięknie wyda...
Władysław • 2020-01-25 07:46:55
Zhańbiony Mężczyzna Autor: Władysław Pitak Młodzi mężczyźni nie spieszą się d...
Władysław • 2020-01-25 07:42:34
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

System parlamentarno-gabinetowy jest typem reżimu politycznego, w którym gabinetowi (egzekutywie) nadawana jest władza przez parlament, który posiada wyższą pozycję od rządu; gabinet jest tu podporządkowany parlamentowi – odpowiada przed nim za swoje inicjatywy i formy działalności. Między podmiotami władzy państwowej zachodzi współpraca i rozgraniczenie kompetencji. Władza wykonawcza przynależy rządowi i głowie państwa, natomiast władza ustawodawcza parlamentowi.

Reżim ten ukształtował się pod wpływem wzoru brytyjskiego. Obecnie system parlamentarno-gabinetowy dominuje w Europie – funkcjonuje między innymi w takich krajach jak: Polska, Węgry, kraje Beneluksu, Hiszpania i Szwecja.

System parlamentarno-gabinetowy – zasady ustrojowe i organy państwowe

Chcąc dokładniej omówić ten rodzaj reżimu należy wskazać na charakterystyczne dla niego cechy:
1. w państwie funkcjonuje parlament (czasem tylko jednoizbowy), który powoływany jest do istnienia na drodze wyborów powszechnych;
2. rząd jest odpowiedzialny pod względem politycznym przed parlamentem; ocena działania rządu dokonuje się poprzez wotum nieufności;
3. skład parlamentu i układ sił w nim decydują o osobach powołanych do rządu – partie posiadające większość mają zasadniczy wpływ na skład rządu;
4. głowa państwa pełni funkcje raczej reprezentacyjne, ceremonialne i organizacyjne, zakres jej uprawnień jest ograniczony;
5. członkowie rządu, podobnie jak głowa państwa, ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną za tzw. delikt konstytucyjny;
6. premier może domagać się rozwiązania parlamentu przed upływem jego kadencji (wtedy rozpisywane są wybory przedterminowe);
7. nie funkcjonuje zasada separacji władz.

Polecamy również:

  • System gabinetowo-parlamentarny - cechy, w Wielkiej Brytanii

    Ustrój gabinetowo-parlamentarny jako odmiana systemu parlamentarnego jest bardzo zbliżony do systemu parlamentarno-gabinetowego, z tą różnicą, że występuje znaczna przewaga gabinetu nad parlamentem. Aktualnie ten typ ustroju występuje w Wielkiej Brytanii. Więcej »

  • System parlamentarno-komitetowy - cechy, w Szwajcarii

    Koncepcja rządów Zgromadzenia (bo tak inaczej możemy nazwać system parlamentarno-komitetowy) pojawia się po raz pierwszy w konstytucji jakobińskiej z 1793 roku, później odwoływano się do niej również w okresie Komuny Paryskiej, a także w państwach azjatyckich i europejskich, które... Więcej »

  • System kanclerski - cechy, opis, przykłady

    System kanclerski – jest jedną z odmian systemu parlamentarno-gabinetowego. Funkcję  szefa rządu pełni kanclerz (premier), który ma w państwie bardzo silną pozycję. Na jego wniosek  prezydent powołuje rząd i może odwołać ministrów. Więcej »

Komentarze (2)
1 + 2 =
Komentarze
Iwona • 2018-05-06 07:36:11
Krótko, zwięźle i na temat, w 100% przydatne.
ali • 2016-05-24 20:05:25
słabe, nieprzydatne