Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

System parlamentarno-gabinetowy - cechy, przykłady - WOS

System parlamentarno-gabinetowy jest typem reżimu politycznego, w którym gabinetowi (egzekutywie) nadawana jest władza przez parlament, który posiada wyższą pozycję od rządu; gabinet jest tu podporządkowany parlamentowi – odpowiada przed nim za swoje inicjatywy i formy działalności. Między podmiotami władzy państwowej zachodzi współpraca i rozgraniczenie kompetencji. Władza wykonawcza przynależy rządowi i głowie państwa, natomiast władza ustawodawcza parlamentowi.

Reżim ten ukształtował się pod wpływem wzoru brytyjskiego. Obecnie system parlamentarno-gabinetowy dominuje w Europie – funkcjonuje między innymi w takich krajach jak: Polska, Węgry, kraje Beneluksu, Hiszpania i Szwecja.

System parlamentarno-gabinetowy – zasady ustrojowe i organy państwowe

Chcąc dokładniej omówić ten rodzaj reżimu należy wskazać na charakterystyczne dla niego cechy:
1. w państwie funkcjonuje parlament (czasem tylko jednoizbowy), który powoływany jest do istnienia na drodze wyborów powszechnych;
2. rząd jest odpowiedzialny pod względem politycznym przed parlamentem; ocena działania rządu dokonuje się poprzez wotum nieufności;
3. skład parlamentu i układ sił w nim decydują o osobach powołanych do rządu – partie posiadające większość mają zasadniczy wpływ na skład rządu;
4. głowa państwa pełni funkcje raczej reprezentacyjne, ceremonialne i organizacyjne, zakres jej uprawnień jest ograniczony;
5. członkowie rządu, podobnie jak głowa państwa, ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną za tzw. delikt konstytucyjny;
6. premier może domagać się rozwiązania parlamentu przed upływem jego kadencji (wtedy rozpisywane są wybory przedterminowe);
7. nie funkcjonuje zasada separacji władz.

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 3 =
Iwona
2018-05-06 07:36:11
Krótko, zwięźle i na temat, w 100% przydatne.
ali
2016-05-24 20:05:25
słabe, nieprzydatne
Ostatnio komentowane
hy?
magdalena • 2020-09-20 18:47:15
ewew
wwwwww • 2020-09-19 15:12:59
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30
nom fajne
123445676878 • 2020-09-14 18:20:58