Ruch ekologiczny - definicja, geneza, znaczenie - Greenpeace - strona 2

co doprowadziło do sytuacji znacznego skurczenia się obszarów naturalnych i degradacji terenów już zagospodarowanych. Bezmyślna eksploatacja przyrody wywołuje, zdaniem ekologów, nieodwracalne skutki – zmniejsza zasoby naturalne i tereny dzikie.

Przedstawiciele ruchu ekologicznego sprzeciwiają się zatem bezrefleksyjnemu promowaniu konsumpcjonistycznego stylu życia, apelują do ludzi (np. poprzez liczne akcje informacyjne, happeningi, protesty i inne inicjatywy), by dbali o przestrzeń wokół siebie i bardziej odpowiedzialnie korzystali z zasobów przyrody. Wskazują ponadto na potrzebę zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, np. trujących gazów do atmosfery, ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

Warto również wspomnieć, że ekologizm neguje przekonanie o nieograniczonych perspektywach rozwoju gospodarczego. Wskazuje na model zrównoważonego rozwoju, jako najbardziej korzystnego zarówno dla człowieka i dla natury. Projekt ten zakłada harmonijne współistnienie człowieka i przyrody, rozwój ekonomiczny i zaspokajanie ludzkich potrzeb przy jednoczesnej ochronie środowiska. Taki model rozwoju możliwy jest w momencie oparcia się na odnawialnych źródłach energii, likwidacji wielkich przedsiębiorstw i postawieniu na małe gospodarstwa rolne.

Ruch ekologiczny znacznie rozwinął się w ostatnich dziesięcioleciach, skupia wokół siebie liczne grupy zwolenników. Najsłynniejszą organizacją działającą w ramach ekologizmu jest Greenpeace, mająca na celu walkę o ochronę morskiej fauny i flory. Natomiast wśród nazwisk czołowych działaczy i ideologów ruchu ekologicznego można wymienić Murraya Bookchina, Ivana Illicha oraz Andre Gorza.

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
co
xd • 2020-10-30 09:40:54
Dobrze opisane jednak brakuje w środkach stylistycznych epitetu
User532750214 • 2020-10-30 09:18:09
gupi
lolxd • 2020-10-30 09:11:44
Stary siedzi na wersalce i...
Stary • 2020-10-29 19:18:40
good!
g00dguy • 2020-10-29 18:59:42