Ruchy feministyczne - geneza, cele, założenia

Ruch feministyczny pojawił się najpierw w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku na fali różnych działań kontestacyjnych. Feminizm początkowo za wzór uznał ruch emancypacyjny powstały w Europie w XIX wieku. Sufrażystki stały się przykładem kobiet walczących o swoje prawa.

Cele feminizmu

Jego najważniejszym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobietwalka o równouprawnienie, takie same prawa, jakie posiadają mężczyźni. Sposobem realizacji postulatów jest tutaj m.in. organizacja manifestacji czy happeningów, ponadto feministki wystosowują listy otwarte i petycje do opinii publicznej lub rządzących, organizują różnego rodzaju akcje informacyjne. Ruch feministyczny w ostatnich dziesięcioleciach znacznie przybrał na sile, aktualnie działaczki i organizacje feministyczne zdobyły poparcie w większości państw na świecie.

Założenia feminizmu

Ideologia feministyczna w głównej mierze opiera się na założeniu, iż nadrzędnym celem jest zmiana istniejących stosunków społecznych, polegająca na przede wszystkim na likwidacji źródła dyskryminacji kobiet, czyli patriarchalnej struktury społecznej. Feminizm opiera się na zasadzie równości, za którą uznaje się równy status obu płci we wszystkich dziedzinach i przejawach życia, oraz na regule wolności kobiet, w rozumieniu możliwości swobodnego decydowania o swoim ciele (z tej przesłanki narodził się postulat prawa do aborcji).

Ruch feministyczny stale ewoluuje. W pierwszych dziesięcioleciach swojego istnienia skupiał się przede wszystkim na przeciwdziałaniu dyskryminacji kobiet w dziedzinie polityki i gospodarki. Z kolei mniej więcej od lat 90. zwrócono również uwagę na nierówność i deprecjonowanie roli kobiety w sferze kultury oraz języka. Obecnie walkę feministek z dyskryminacją religijną, obyczajową i zwyczajową, socjalizacyjną (tj. wychowywaniu małych dziewczynek w systemie patriarchalnym, który umniejsza ich rolę życiową), wreszcie językową (dominacja form męskich w języku) oraz komercyjną (np. wykorzystywanie wizerunku kobiet w reklamie czy filmie).

Parada sufrażystek w Nowym Jorku w roku 1912 - ruchy feministyczne

Polecamy również:

  • Sufrażystki – definicja, założenia, sufrażystki w Polsce

    Sufrażystkami (ang. suffrage – głosowanie, prawo głodu) nazywa się działaczki ruchu kobiecego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, którego celem było uzyskanie praw wyborczych dla kobiet. Ruch ten początkowo rozwijał się w krajach anglosaskich. Ruch sufrażystek był... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
True
2015-11-15 16:44:31
:)
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24