Ruch ekologiczny - definicja, geneza, znaczenie - Greenpeace

Podobnie jak większość nowych ruchów społecznych, ruch ekologiczny powstał (na początku lat 70. XX wieku) na bazie ruchów kontestacyjnych lat 60. i był odpowiedzią na krytykę szerzącego się na świecie konsumpcjonizmu. W kolejnym dziesięcioleciu okrzepł i wystąpił oficjalnie jako ekologizm.

Wartością nadrzędną dla zwolenników ruchu ekologicznego jest przyroda, rozumiana jako całokształt elementów tworzących naturę. Jest to wartość samoistna, autonomiczna, nie stworzona przez działalność człowieka i wobec tego nie powinna być mu bezwzględnie podporządkowana. Zadaniem człowieka jest ochrona naturalnych zasobów Ziemi, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz użytkowanie przyrody w taki sposób, by nie ponosiła ona uszczerbku.

Ekolodzy zauważają i zdecydowanie przeciwstawiają się agresywnym inicjatywom człowieka, dążącym do bezwzględnego podporządkowania przyrody swojej polityce. Szybki rozwój cywilizacyjny w ostatnich stuleciach, przejawiający się m.in. w znacznym rozkwicie technologicznym i gospodarczym, doprowadził do znacznej degradacji i eksploatacji terenów naturalnych. Człowiek, chcąc uzyskać jak największe korzyści materialne, często nie liczył się z ochroną środowiska, co doprowadziło do sytuacji znacznego skurczenia się obszarów naturalnych i degradacji terenów już zagospodarowanych. Bezmyślna eksploatacja przyrody wywołuje, zdaniem ekologów, nieodwracalne skutki – zmniejsza zasoby naturalne i tereny dzikie.

Przedstawiciele ruchu ekologicznego sprzeciwiają się zatem bezrefleksyjnemu promowaniu konsumpcjonistycznego stylu życia, apelują do ludzi (np. poprzez liczne akcje informacyjne, happeningi, protesty i inne inicjatywy), by dbali o przestrzeń wokół siebie i bardziej odpowiedzialnie korzystali z zasobów przyrody. Wskazują ponadto na potrzebę zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, np. trujących gazów do atmosfery, ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

Warto również wspomnieć, że ekologizm neguje przekonanie o nieograniczonych perspektywach rozwoju gospodarczego. Wskazuje na model zrównoważonego rozwoju, jako najbardziej korzystnego zarówno dla człowieka i dla natury. Projekt ten zakłada harmonijne współistnienie człowieka i przyrody, rozwój ekonomiczny i zaspokajanie ludzkich potrzeb przy jednoczesnej ochronie środowiska. Taki model rozwoju możliwy jest w momencie oparcia się na odnawialnych źródłach energii, likwidacji wielkich przedsiębiorstw i postawieniu na małe gospodarstwa rolne.

Ruch ekologiczny znacznie rozwinął się w ostatnich dziesięcioleciach, skupia wokół siebie liczne grupy zwolenników. Najsłynniejszą organizacją działającą w ramach ekologizmu jest Greenpeace, mająca na celu walkę o ochronę morskiej fauny i flory. Natomiast wśród nazwisk czołowych działaczy i ideologów ruchu ekologicznego można wymienić Murraya Bookchina, Ivana Illicha oraz Andre Gorza.

Polecamy również:

  • Ruchy feministyczne - geneza, cele, założenia

    Ruch feministyczny pojawił się najpierw w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku na fali różnych działań kontestacyjnych. Feminizm początkowo za wzór uznał ruch emancypacyjny powstały w Europie w XIX wieku. Sufrażystki stały się przykładem kobiet walczących o swoje prawa. Więcej »

  • Antyglobaliści - Antyglobalizm - definicja, geneza, postulaty - WOS

    Antyglobalizm jest to ruch społeczno-polityczny (posiadający wiele odcieni i rozpowszechniony niemal na całym świecie) będący połączeniem wielu światopoglądów (np. pacyfizmu, anarchizmy, ekologizmu, feminizmu czy demokratycznego socjalizmu), który jawnie krytykuje problemy świata... Więcej »

  • Rewolucja seksualna Michaliny Wisłockiej

    Michalina Wisłocka była autorką największej rewolucji obyczajowej w Polsce w XX wieku. Z wykształcenia była doktorem nauk medycznych, ginekologiem, seksuologiem, endokrynologiem. Jej książka pt. „Sztuka kochania“ do dziś inspiruje młodych kochanków. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24