Mniejszości etniczne w Polsce - Romowie, Tatarzy, Łemkowie, Karaimi - WOS

Obecnie na terytorium Polski występują cztery mniejszości etniczne, są to: Romowie, Tatarzy, Łemkowie, oraz Karaimi. Razem tworzą mniejszość licząca 20 tysięcy osób, co ogółem stanowi 1,5% polskich obywateli.

Najliczniejszą społeczność tworzy ludność romska (zwana Cyganami). Ta mniejszość, rozsiana na całym obszarze naszego kraju, zaczęła osiedlać się w Polsce w XV wieku. Z początku Romowie prowadzili ruchomy tryb życia, wędrowali ze swoimi taborami po mniejszych i większych miejscowościach, z czasem zaczęli na stałe osiadać w dogodnych rejonach kraju. Współcześnie, najczęściej mniejszość romską spotkać można w większych miastach, tj. Warszawie, Krakowie czy Poznaniu. W świadomości Polaków ludność romska nie cieszy się zbyt przychylnymi opiniami, wynika to głównie z trybu życia. Stereotypowy obraz Romów ukazuje ich jako osoby leniwe, zarabiające na życie jedynie poprzez żebranie. Zgodnie ze statystykami, prawie 30% romskich dzieci nie uczęszcza do szkół. Mniejszość ta zachowuje swój odrębny strój, język i kultywuje swoje zwyczaje, kulturę, która prezentowana jest m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku.

Kolejne miejsce pod względem liczebności zajmują Łemkowie, na terytorium Polski jest ich około 6 tysięcy. Są to potomkowie wołosko-ruskich górali, zwanych Górniakami lub Rusnakami. Nazwa Łemko, pojawiła się w XIX wieku, wywodzi się od słowackiego przezwiska ludności, która nadużywała wyrazu łem (po polsku znaczy tylko). Głównym skupiskiem tej ludności były rejony Beskidu Sądeckiego i Niskiego tzw. Łemkowszczyzna, jednak w roku 1947 (w wyniku Akcji „Wisła”) rozpoczęto akcję przesiedlania tej mniejszość, przede wszystkim na tereny tzw. Ziem Odzyskanych. Obecnie na Podkarpaciu żyje niewielka grupa osób tej mniejszości, mimo to jest grupą dość aktywną, co roku urządzane są imprezy kulturalne np. „Kermesz Łemkowski”. Przeważająca część Łemków należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego lub Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego.

Tatarzy i Karaimi tworzą bardzo nieliczną grupę, bowiem przedstawicieli Tatarów w Polsce jest 447, zaś Karaimów zaledwie 43. Obie mniejszości łatwo się asymilują, przejmują styl życia, język i kulturę ludności otaczającej. Jedynym wyróżnikiem jest religia – Tatarzy są wyznawcami Islamu, z kolei Karaimowie, zachowują własną religię, sięgającą korzeniami judaizmu, religię karaimską.

W Polsce mniejszościom etnicznym nie przysługują indywidualne prawa wyborcze, jak to jest w przypadku mniejszości narodowych.

Polecamy również:

  • Mniejszości narodowe w Europie - charakterystyka

    Współczesna Europa charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem narodowościowym, a poszczególne państwa można podzielić na wielonarodowe (struktura społeczno-narodowościowa jest złożona, na terytorium tych państw zamieszkują przedstawiciele dwóch lub więcej narodów) i mononarodowe... Więcej »

  • Asymilacja, separatyzm - definicja, przykłady. Etapy asymilacji

    Grupy ludzi funkcjonujących w ramach konkretnego państwa i odróżniające się od pozostałych członków społeczeństwa na jakimś tle, przeważnie kulturowym, językowym, etnicznym, takie jak na przykład mniejszości narodowe lub etniczne muszą przyjąć określoną postawę wobec wspólnoty, w której... Więcej »

  • Prawa mniejszości narodowych - w Polsce, na podstawie konstytucji - WOS

    Trudno byłoby ustalić katalog praw mniejszości narodowych dla wszystkich państw na świecie, głównie ze względu na fakt, iż nie wszystkie państwa na świecie respektują mniejszości narodowe mieszkające w ich granicach i nie wszystkie gwarantują im odrębne prawa. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
Skrzatek
2018-02-21 12:49:47
like
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48