Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - orzeczenia, kompetencje, zadania

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości powstał w 1945 r. – zastąpił dotychczas funkcjonujący w ramach Ligi Narodów Stały Trybunał Sprawiedliwości.

Celem utworzenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (jego siedzibą jest Haga) było rozwiązywanie sporów między krajami – członkami ONZ z perspektywy prawa międzynarodowego. Koniecznie trzeba podkreślić, iż MTS nie zajmuje się kwestiami politycznymi. Do innych kompetencji MTS należy wydawanie opinii doradczych zarówno dla poszczególnych organów ONZ, jak i dla innych organizacji międzynarodowych.

Do bardzo ważnych kompetencji MTS należy orzekanie w kwestii praw człowieka – ich podstawą jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, a także Pakty Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r.

Działalność MTS poddana jest bardzo znacznej krytyce, która wynika z braku mechanizmów, dzięki którym możliwe byłoby egzekwowanie postanowień Trybunału – obecnie zdarza się często, iż duże państwa nie przyjmują orzeczeń MTS-u, a także nie zgłaszają do niego spraw.

W składzie MTS zasiada 15 sędziów z różnych krajów, którzy wybierani są na 9-cio letnie kadencje.

Warto wiedzieć, iż orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości są dla stron ostateczne.

Polecamy również:

 • Zgromadzenie Ogólne ONZ - zadania, kompetencje, skład

  Zakres kompetencji Zgromadzenia Ogólnego ONZ kształtował się w silnym związku z kompetencjami Rady Bezpieczeństwa – było to szczególnie ważne w okresie zimnej wojny i rywalizacji między USA a Związkiem Radzieckim. Obecnie Rada Bezpieczeństwa ma bardzo znaczące kompetencje często... Więcej »

 • Rada Bezpieczeństwa ONZ - zadania, skład, siedziba

  Rada Bezpieczeństwa ONZ posiada bardzo szerokie kompetencje, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem i zachowaniem pokoju międzynarodowego. Warto podkreślić, że kompetencje te są niezależne od Zgromadzenia Ogólnego. Więcej »

 • Rada Powiernicza ONZ - kompetencje, siedziba, informacje

  O powstaniu Rady Powierniczej mówi art. 75 Karty Narodów Zjednoczonych – jej celem jest przygotowanie obszarów takich jak kolonie i mandaty do przyszłej niepodległości. Ze względu na bardzo duże ograniczenie ilości obszarów zależnych od czasów powołania Rady Powierniczej,... Więcej »

 • Rada Gospodarczo-Społeczna ONZ - kompetencje, informacje

  Rada Gospodarczo-Społeczna ONZ (angielski skrót to ECOSOC) składa się z 54 członków, którzy są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne. Podobnie jak w przypadku wybieralnych członków Rady Bezpieczeństwa, wybór członków Rady Gospodarczo-Społecznej nie jest... Więcej »

 • Sekretariat ONZ - zadania, kompetencje, informacje

  Rolę i funkcję Sekretariatu ONZ opisuje piętnasty rozdział Karty Narodów Zjednoczonych. Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz Generalny, którego mianuje Zgromadzenie Ogólne na pięcioletnią kadencję (na wniosek Rady Bezpieczeństwa). Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych poza... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20