Leon XIII - biografia, poglądy, pontyfikat - strona 2

społecznej Kościoła, której postulaty przedstawił w encyklice Rerum novarum. Szczególną uwagę przykładał do kwestii związanych z ruchem robotniczym oraz problemu rozpowszechniania się laickiej, a nawet wręcz antykościelnej, doktryny socjalistycznej. 

Papież uważał, iż Kościół musi odpowiedzieć na zmiany zachodzące w świecie, nie może funkcjonować w oderwaniu od aktualnych problemów i zagrożeń, ale stawić im czoło. Nieangażowanie się w sprawy społeczne grozi bowiem zupełnym oderwaniem się Kościoła od wiernych, którzy go tworzą.

Leon XIII miał bezpośredni wpływ na odnowienie zainteresowania tomizmem (encyklika Aeterni Patris), podczas zasiadania przez niego na Stolicy Piotrowej powołano Academię di S. Tomasso, która opracowała program neoscholastyki. Polecił również, by unowocześniono Bibliotekę Watykańską i dano większemu gronu możliwość korzystania z jej zasobów. W roku 1902 powołał do życia Papieską Komisję Biblijną.

Bardzo często uznaje się Leona XIII za papieża dyplomatę, bardzo zręcznego zresztą. Zainicjował nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Kościołem prawosławnym w Rosji oraz z państwami, w których dominował protestantyzm, m.in. Norwegia, Anglia i USA.

Duży nacisk kładł na potrzebę poszanowania godności osoby ludzkiej, przyjęcie zasady o etycznym wymiarze ekonomii oraz konieczności stosowania interwencjonizmu państwowego w celu zapewnienia równych szans wszystkim obywatelom i wdrożenia zasady sprawiedliwości społecznej.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
aga
2017-10-10 13:26:57
fajne
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39