Godło Polski - legenda, historia

Zgodnie z zapisem Konstytucji RP „godłem Rzeczypospolitej Polski jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy”.

Istnieje również legenda próbująca wyjaśnić dlaczego to właśnie biały orzeł stał się polskim godłem. Zgodnie z tą legendą o Lechu, Czechu i Rusie trzej bracia władający potężnym ludem rozpoczęli podróż w poszukiwaniu dogodnego miejsca na założenie nowej osady. Strudzeni drogą postanowili odpocząć przez noc na jednej z wielkich polan. Zmierzch już zapadał, kiedy rozlokowali się pod potężnym dębem. Na drzewie gniazdo miała rodzina białych orłów, wystraszone ptaki wzbiły się w niebo. To właśnie widok lecącego orła na tle czerwieniejące się nieba miał zachwycić Lecha, który następnie postanowił w tym miejscu wybudować swoją osadę, nazwaną później Gnieznem. Natomiast biały orzeł na czerwonym tle został godłem nowopowstałego państwa – Polski.

Taka jest legenda o godle polskim, natomiast badaczom trudno ustalić kiedy konkretnie i na jakich terenach Polski zaczęto posługiwać się znakiem orła. Widnieje on już na monetach i pieczęciach książąt piastowskich. Pierwsza postać orła, którą tam umieszczono była bez korony na głowie; korona pojawiła się dopiero na pieczęciach księcia wielkopolskiego Przemysława II w 1290 roku. W 1295 roku biały orzeł w koronie stał się herbem Państwa Polskiego.

Forma graficzna godła ulegała zmianom, natomiast aktualny wizerunek orła białego, który odwołuje się do czasów panowania króla Stefana Batorego, został wprowadzony w 1927 roku, zgodnie z projektem profesora Zygmunta Kamińskiego.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
Leszek Rodziewicz
2019-05-16 12:49:32
Godłem Polski jest Orzeł Biały. jest to jego własna nazwa pisana zawsze z dużej litery. Historycy są w zasadzie zgodni, że nasze barwy narodowe wiążą się z koronacją Przemysława II na króla Polski w 1295 roku. 90 lat później w wyniku unii w Krewie/1385/pomiędzy Królestwem Polski i Wielkim Księstwem Litewskim nastąpiło połączenie tych państw osobą Władysława Jagiełły. To nowe państwo trzeba było zaznaczyć w nowym herbie. Odtąd przez prawie 600 lat tym herbem była czterodzielna czerwona tarcza herbowa na której przemiennie znajdować się będzie Orzeł Biały i biała Litewska Pogoń. Do tego herbu nawiązuje ustawa z 1831 roku Uwaga W konstytucji mylnie godłem Polski określa się Orła Białego na czerwonym tle tarczy herbowej. Orzeł jest tylko godłem. Godło na tarczy jest herbem
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01