Flaga Polski - barwy narodowe - znaczenie, historia

Barwy – biała i czerwona, po raz pierwszy zostały uznane za barwy narodowe na sejmie roku 1831, podczas Powstania Listopadowego. Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości przez Polskę, zostały potwierdzone jako barwy narodowe i obowiązują do dzisiaj.

Ustawowo, „barwami Rzeczypospolitej Polski są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego”. Biel i czerwień widniejące na fladze Polski symbolizują czystość, nieskazitelność i dobro narodu polskiego (barwa biała) oraz potęgę, waleczność, dostojność i majestat (barwa czerwona).

Flagą państwową RP jest flaga biało-czerwona, a także „flaga państwowa z godłem”, na której widnieje godło polski umieszczone na białym prostokącie. Od 20 lutego 2004 roku obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Narodowej, jest on wyznaczony na 2 maja.

Polecamy również:

  • Godło Polski - legenda, historia

    Zgodnie z zapisem Konstytucji RP „godłem Rzeczypospolitej Polski jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy”. Istnieje również legenda próbująca... Więcej »

  • Hymn narodowy Polski - Mazurek Dąbrowskiego - informacje, geneza, historia

    Hymn Polski, którym jest od 26 lutego 1927 roku "Mazurek Dąbrowskiego" (czyli "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech") napisany został przez Józefa Wybickiego w 1797 roku w miejscowości Reggio nell’Emilia w ówczesnej Republice Cisalpińskiej, w ramach której wówczas... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 3 =
Leszek Rodziewicz
2019-05-16 12:35:06
Przestańcie upowszechniać bzdury na temat naszych barw narodowych. POLSKIE BARWY NARODOWE - HISTORIA Polskie biało-czerwone barwy narodowe tym się różnią od takich samych barw innych państw, że mają jako nieliczne w świecie pochodzenie heraldyczne i są określone ustawą z 1831 roku. Szereg państw ma także biało- czerwone barwy jako swój symbol. Np. Monaco, Austria, Dania ,Anglia, Szwajcaria, Turcja, Malta, Kanada, Gruzja, Japonia itd. Zanim stały się prawdziwie narodowe były przede wszystkim stosowane przez wojsko. Pochodzenie heraldyczne wskazuje na związek naszych barw z herbem naszego państwa. Wywodzą się z dwóch herbów : Królestwa Polskiego i Wielkiego księstwa Litewskiego. Symbolizują one największe dzieło naszych przodków – tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów. wspólnego państwa utworzonego w wyniku unii zawartych przez Polskę i Litwę. Powstanie naszych barw narodowych można ująć w trzech etapach. 1. W wyniku unii w Krewie w 1385 roku dokładnie 14 sierpnia łączą się dwa suwerenne państwa, którego królem zostaje Jagiełło-Wielki Książę Litewski. 2. Ten fakt trzeba było zaznaczyć w nowym herbie państwowym. Tak się złożyło, że na herbach obu państw widniały te same barwy. Tło tarcz herbowych było czerwone, natomiast godła były białe. Królestwo Polskie miało Białego Orła, Wielkie Księstwo Litewskie miało białego Jeźdźca z podniesionym mieczem zwanego Pogonią Litewską. Te herby zostały umieszczone przemiennie na czteropolowej czerwonej tarczy herbowej. Na pierwszym honorowym miejscu w górnym rzędzie został umieszczony Orzeł Biały w dolnym zaś rzędzie to miejsce zajęła Litewska Pogoń. Ten nowy herb nowego państwa symbolizował równorzędność łączących się państw przez ponad 600 lat. 3. Do tego herbu nawiązywała ustawa przyjęta w dniu 7 lutego 1831 roku przez Sejm Królestwa Polskiego która głosiła: Izba Poselska i izba Senatorska po wysłuchaniu wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednolitej oznaki pod którą winni łączyć się Polacy postanowiły i stanowią: Art.1 Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego to jest kolor biały z czerwonym. Art.2 Wszyscy Polacy , a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić maja w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były. Te uchwalone w toku Powstania barwy narodowe po jego upadku przejęte od wojska przez cywilów symbolizowały państwo którego chwilowo nie było, i naród, który pod nimi wybijał się na niepodległość. Mało kto wie, że pomysłodawcą i autorem tej uchwały był Walenty Zwierkowski deputowany z Warszawy na ten Sejm. Jego nazwisko powinno być tak samo znane jak nazwisko Józefa Wybickiego autora Mazurka Dąbrowskiego. Uchwałą Sejmu Ustawodawczego odrodzonej Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1919 roku stały się barwami państwowymi. Pomimo tego,, że od 2004 roku istnieje Dzień Flagi, którego autorem i pomysłodawca jest Leszek Rodziewicz ,to nadal prawie 99,,9 % Polaków nie ma o tym bladego pojęcia. Oryginał ustawy z 1831 roku , która legła u podstaw naszych barw narodowych znajduje się w Bibliotece Polskiej w Paryżu.
Protagnix
2017-06-04 20:14:10
dobrze opisane
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48