Pozdrowienie Anielskie

Pozdrowienie Anielskie (inaczej: Zdrowaś Maryjo; łac. Ave Maria) to modlitwa maryjna stanowiąca drugą część codziennego pacierza – odmawiana jest zaraz po modlitwie „Ojcze Nasz”. Wchodzi także w skład modlitwy różańcowej i to jej zawdzięcza szczególne rozpowszechnienie. Jest również trzonem modlitwy Anioł Pański. Aktualna forma Zdrowaś Maryjo została oficjalnie opublikowana dzięki papieżowi Piusowi V w drugiej połowie XVI w.

W czasie okresu wielkanocnego „Pozdrowienie Anielskie”  jest zastępowane modlitwą „Regina coeli” (Królowo Niebios).

Zdrowaś Maryjo – tekst

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Maryjo – interpretacja

Modlitwa Zdrowaś Maryjo jest dzielona tradycyjnie przez interpretatorów na dwie części:

1. Biblijną (bądź adoracyjną) – część ta nawiązuje do Ewangelii św. Łukasza, a dokładniej do opisu zwiastowania narodzin Syna Bożego oraz do relacji z nawiedzenia św. Elżbiety przez Marię. Jest połączeniem dwóch pozdrowień Maryi – przez archanioła Gabriela: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1,28) oraz przez św. Elżbietę: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona (Łk 1,42).

W Pozdrowieniu Anielskim do tekstu Ewangelii dodano imię Jezusa i Marii: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Najprawdopodobniej korekty w tekście modlitwy dokonano, aby uzyskać jego większą przejrzystość. Ta zmiana datowana jest na koniec epoki średniowiecza (sądzi się, że imię Jezus wprowadził papież Urban IV w 1440 r.), natomiast wcześniej odmawiano Zdrowaś... zgodnie z podaniem biblijnym.

Tekst Pozdrowienia znajduje się wyłącznie w Ewangelii św. Łukasza, natomiast jego paraleli można szukać w Starym Testamencie: w Księdze Sofoniasza (So 3, 14-17) oraz w Księdze Zachariasza (Za 9, 9-10).

Część biblijna reprezentuje modlitwę uwielbienia – powtarzając słowa archanioła Gabriela oraz św. Elżbiety, wierni oddają Maryi cześć.

2) Niebiblijną:  Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen –  trudno ustalić źródło literackie tego fragmentu oraz jego pierwotną postać. W formie, jaka jest znana dzisiaj, występuje po raz pierwszy w brewiarzach franciszkańskich na początku XVI w.

Część niebiblijna reprezentuje modlitwę prośby –  wierni błagają o miłosierne wstawiennictwo Maryi u Chrystusa. Stąd też powyższy werset bywa określany jako „modlitwa Kościoła”.

Polecamy również:

 • Rodzaje modlitwy

  błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Więcej »

 • Modlitwa prywatna i publiczna

  Modlitwa prywatna jest modlitwą jednej osoby (lub jednej rodziny), która modli się za siebie bądź za innych bez udziału Kościoła. Może przyjmować różne formy, tj. może być cicha, głośna, śpiewana. Więcej »

 • Formy modlitwy

  Wśród form modlitwy wyróżnia się: modlitwę ustną, rozmyślanie oraz kontemplację. Więcej »

 • Wyznanie wiary (credo)

  Wiara jest odpowiedzią dawaną Bogu – odpowiedzią na Jego Objawienie. „Wierzyć” to znaczy poddać się Panu i być całkowicie posłusznym Jego woli. Wiara jest łaską, darem Bożym.  Więcej »

 • Modlitwa Ojcze Nasz

  Modlitwa Ojcze Nasz wywodzi się z Ewangelii i jest uważana za podstawową modlitwę chrześcijańską. Została spisana przez św. Łukasza (wersja krótsza – pięć próśb) i św. Mateusza (wersja rozszerzona – siedem próśb). Modlitwę Ojcze Nasz przekazał uczniom sam Jezus Chrystus. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43
ok
• 2024-05-20 16:01:25