Mennonici - historia. Mennonici w Polsce - strona 2

wojskowej i piastowania urzędów. Propagują rozdział Kościoła od państwa i negują karę śmierci. Obowiązuje ich zakaz składania przysiąg oraz zakaz noszenia i używania broni. Ze względu na wspólne korzenie, zwyczaje oraz daleko posunięty rygoryzm moralny, mennonici przypominają amiszów.

Pod względem organizacyjnym mennonitów cechuje kolegialność, a wierni sami wybierają diakonów i kaznodziejów danej wspólnoty.

Mennonici w Polsce

Mennonici, uciekając przed prześladowaniami z rodzimych Niderlandów, w XVI wieku przybyli do Polski. Osiedlali się głównie na terenach nadwiślańskich, a z czasem na całym Pomorzu, Kujawach, Polesiu, w Wielkopolsce i nad Dnieprem. Zajmowali się przede wszystkim budową wałów ochronnych, rowów odwadniających, regulacją rzek i osuszaniem bagien. Cechowała ich wysoka kultura rolna, duża gospodarność oraz zapał do pracy.

Obecnie w naszym kraju nie jest zarejestrowana żadna wspólnota mennonitów. Po ich obecności na ziemiach polskich pozostało niewiele – zaledwie kilka cmentarzy i zborów oraz drewniane chałupy. Można je zobaczyć m.in. w Kazuniu Nowym,  w Secyminie Nowym, w Stogach i Karwieńskich Błotach. Nagrobki mennonickie da się rozpoznać po połączonych ze sobą znakach krzyża, kotwicy i serca, które symbolizowały odpowiednio: wiarę, nadzieję i miłość.

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30