Przypowieść o dobrym i złym drzewie - opracowanie (interpretacja, czas i miejsce akcji, geneza)

Geneza


Przypowieść o dobrym i złym drzewie pochodzi z Nowego Testamentu, z Ewangelii świętego Łukasza. Pod względem gatunkowym nie mamy tu do czynienia z typową przypowieścią, ponieważ nie pojawia się rozwinięty wątek narracyjny. Można w tym wypadku mówić raczej o alegorycznym obrazie, który stanowi wykładnię istoty dobra i zła.

Czas i miejsce akcji

Czas nie został w przypowieści określony. Można powiedzieć, że jest to okres letnio-jesienny, czyli czas owocowania drzew, zwłaszcza winogron. Samo pojęcie akcji natomiast nie ma w wypadku tej przypowieści zastosowania, ponieważ nie dostrzega się tu następstwa wydarzeń.

Interpretacja

Główny sens przypowieści objaśnia sam Chrystus - chodzi tu o znaczenie dydaktyczne. Jezus za pomocą alegorycznego obrazu dwóch drzew uczy, w jaki sposób odróżnić dobro od zła. Owoce symbolizują skutki ludzkich działań. To one stanowią decydujące kryterium oceny czynów człowieka. Mamy tu do czynienia z logiką dwuwartościową: owoce mogą być dobre albo złe, nie ma żadnej jakości pośredniej. Podstawową zasadą budowy metaforycznego obrazu jest więc wyrazisty kontrast pomiędzy dobrem i złem, które w żadnym wypadku nie mogą być ze sobą tożsame. Z kolei pomiędzy samym drzewem a jego owocem zachodzi związek oparty na ścisłej integralności. Drzewo i jego owoc stanowią jedną całość. Podobnie jest z człowiekiem, o którym mówi Chrystus. To, co człowiek ma we własnym wnętrzu („wydobywa ze skarbca swego serca”), manifestuje się również na zewnątrz: „Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

Przypowieść poucza więc, że coś, co jest pozornie ukryte, można poznać za pomocą zewnętrznych symptomów. Naturę zła, które Chrystus ma na myśli odzwierciedla stosowana w przypowieści metaforyka. Cierń kojarzy się z zadawaniem innym bólu, natomiast jeżyna w Palestynie to owoc, który wprawdzie wykazuje dużą odporność na działanie warunków klimatycznych, ale jest on bezużyteczny, ponieważ nie zawiera soku. Zło polega zatem nie tylko na wyrządzaniu krzywdy, ale również na powstrzymywaniu się od czynienia dobra, którego symbolem są słodkie, soczyste owoce: figi i winogrona.

Polecamy również:

 • Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych - streszczenie i plan wydarzeń

  Dziesięć panien udało się na spotkanie z panem młodym. Pięć z nich było roztropnych, więc zabrały ze sobą lampy i oliwę w naczyniach. Pozostałe pięć panien było nierozsądnych, ponieważ wzięły ze sobą tylko lampy. Pan młody się spóźniał, dlatego wszystkie dziewczęta zasnęły. O północy zaś rozległo się... Więcej »

 • Przypowieść o sieci - streszczenie

  Królestwo niebieskie jest podobne do sieci. Zarzucono ją w morze, żeby napełniła się rybami z każdego gatunku. Kiedy zaś ją wyciągnięto, dobre ryby zostały zebrane w naczynia, a złe wyrzucone. Podobnie uczynią aniołowie w dzień sądu ostatecznego: oddzielą złych od dobrych, a potem wrzucą występnych do... Więcej »

 • Przypowieść o dobrym Pasterzu - streszczenie

  Pasterz wchodzi do owczarni zawsze przez bramę, tym odróżnia się od złodziei lub najemników. Następnie woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Potem zaś staje na ich czele, a owce idą za nim, ponieważ znają jego głos. Dobry Pasterz nie opuści swoich owiec w chwili niebezpieczeństwa, tak jak... Więcej »

 • Przypowieść o wdowim groszu - streszczenie

  Jezus usiadł naprzeciw skarbony świątyni i obserwował ludzi, którzy wrzucali do niej pieniądze. Bogaci ofiarowywali duże sumy, zaś uboga wdowa oddała tylko jeden grosz. Kiedy Jezus to zobaczył, powiedział do swoich uczniów, że właśnie ta kobieta złożyła największy dar. Wszyscy ofiarowywali bowiem... Więcej »

 • Przypowieść o dobrej i złej budowli - streszczenie i plan wydarzeń

  Było dwóch ludzi: jeden roztropny, a drugi nierozsądny. Pierwszy z nich zbudował swój dom na skale. Kiedy nadeszła powódź i huragan, dom przetrwał, ponieważ miał mocne fundamenty. Człowiek nierozsądny natomiast postawił swój dom na piasku. Gdy jednak rozszalała się ulewa, wezbrały potoki... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Ok
• 2024-02-26 07:33:18
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06