Przypowieść o dobrym i złym drzewie - opracowanie (interpretacja, czas i miejsce akcji, geneza)

Geneza


Przypowieść o dobrym i złym drzewie pochodzi z Nowego Testamentu, z Ewangelii świętego Łukasza. Pod względem gatunkowym nie mamy tu do czynienia z typową przypowieścią, ponieważ nie pojawia się rozwinięty wątek narracyjny. Można w tym wypadku mówić raczej o alegorycznym obrazie, który stanowi wykładnię istoty dobra i zła.

Czas i miejsce akcji

Czas nie został w przypowieści określony. Można powiedzieć, że jest to okres letnio-jesienny, czyli czas owocowania drzew, zwłaszcza winogron. Samo pojęcie akcji natomiast nie ma w wypadku tej przypowieści zastosowania, ponieważ nie dostrzega się tu następstwa wydarzeń.

Interpretacja

Główny sens przypowieści objaśnia sam Chrystus - chodzi tu o znaczenie dydaktyczne. Jezus za pomocą alegorycznego obrazu dwóch drzew uczy, w jaki sposób odróżnić dobro od zła. Owoce symbolizują skutki ludzkich działań. To one stanowią decydujące kryterium oceny czynów człowieka. Mamy tu do czynienia z logiką dwuwartościową: owoce mogą być dobre albo złe, nie ma żadnej jakości pośredniej. Podstawową zasadą budowy metaforycznego obrazu jest więc wyrazisty kontrast pomiędzy dobrem i złem, które w żadnym wypadku nie mogą być ze sobą tożsame. Z kolei pomiędzy

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
jkuiu
jy • 2020-11-26 17:35:54
kjb
lo • 2020-11-26 16:52:00
a jacy bohaterowie tego nie było napisane
Werika • 2020-11-26 14:21:09
i
kuba • 2020-11-26 14:18:32
elorer
eluwina • 2020-11-26 13:50:23