Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy – bohaterowie

Postaci występujące w powieści można podzielić na trzy grupy: najmłodsze pokolenie, starszych mieszkańców Smolarni oraz drugoplanowe postacie historyczne.

Stanisław Bałaszewicz

Jeden z głównych bohaterów powieści, urodzony w 1900 roku. Od jego wątku rozpoczyna się akcja książki – przygotowuje się do pójścia do szkoły w Wończy. W późniejszych latach sam angażuje się w edukację i działalność wywiadowczą.

Kościk Wasilewski

Syn leśniczego  pochodzący z Potoki, najlepszy przyjaciel Stanisława, w późniejszych latach wstąpił do wojska.

Karusia Sokołowska

Przez znajomych nazywana Byliną, pochodząca ze Smolarni, później przyjęła oświadczyny Kościka choć miała wielu adoratorów.

Kazik Zdanowicz

Przyjaciel Kościka, dowodził towarzystwu polskiemu o nazwie Siła, służył w wojsku.

Janek Ładan

Kiedyś przyjaźnił się z Kazikiem, poglądami sprzyjał bolszewikom.

Hańka Piotrowska

W powieści zostaje opisany jej ślub z Hipolitem, była córka Mieczyka.

Hipolit Wędliński

Pochodził z bogatej rodziny, choć niestety poddanej wpływom ruskim. Ożenił się z Hańką Piotrowską.

Mieczyk Piotrowski

Ojciec Karoliny, nieformalny przywódca smolarzan.

Ambroży Ładan

Inaczej zwany „Kantyczką”, gospodarz o pobożnym usposobieniu.

Roman Huszcza

Jeden z najstarszych gospodarzy w Smolarni, sceptyczny wobec pobożnego Kantyczki.

Generał Józef Dowbor-Muśnicki

Dowódca Pierwszego Korpusu Polskiego, który obrał sobie Bobrujsk za siedzibę.

Daniel Konarzewski

Dowódca 14 Dywizji Wielkopolskiej, również stacjonującej w Bobrujsku w 1919 roku.

Karol Niezabytowski

Ziemianin i bardzo wpływowy polityk w Rosji carskiej. Właściciel wielu dóbr w Kuncewiczach.

Biskup Zygmunt Łoziński

 Miński duchowny i działacz kresowy, poświęcił kaplicę w Wończy.

Stanisław Wańkowicz

Delegat Związku Ziemian, wujek pisarza Melchiora Wańkowicza.

Polecamy również:

  • Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy – opracowanie

    Powieść Floriana Czarnyszewicza została wydana na emigracji w 1942 roku. Był to literacki debiut pisarza i w pewnym sensie stanowi jego autobiografię z zbeletryzowanej formie. Zamiarem Czarnyszewicza było ukazanie życia polskiej szlachty zaściankowej zamieszkującej tereny nad rzeką Berezyną w latach 1911-1920,... Więcej »

  • Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy - problematyka

    Życie polskich rodzin reprezentujących szlachtę zaściankową, ich codzienne perypetie, dylematy i wybory stają się dla Floriana Czarnyszewicza pretekstem do poruszenia tematu szeroko pojmowanego patriotyzmu i postaw patriotycznych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58