Józef Piłsudski - biografia i działalność - strona 3

Po wybuchu I wojny światowej, w 1914 roku pod oficjalnym protektoratem Austrii powstała I Kompania Kadrowa.

 Józef Piłsudski biografia
Józef Piłsudski (ok. 1919 r.)

 

W czasie wojny Piłsudski opowiedział się najpierw po stronie Austro-Węgier, występując przeciwko Rosji wraz z utworzonymi przez siebie oddziałami, zaś w 1917 roku odmówił przysięgi na wierność Niemcom, za co został internowany i osadzony w twierdzy w Magdeburgu. W tym czasie wojna została przegrana przez Niemcy, Piłsudskiego zwolniono i 10 listopada 1918 roku przyjechał pociągiem do Warszawy. Powstała wcześniej Rada Regencyjna oddała Piłsudskiemu władzę, w skutek czego został ogłoszony Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.

W 1919 roku Piłsudski powołał pierwszego premiera Polski, Ignacego Paderewskiego. Następnie odbyły się wybory do Sejmu, a w lutym uchwalono Małą Konstytucję, wedle której Piłsudski został Naczelnikiem Państwa. W 1919 roku Piłsudski zorganizował wyprawę wileńską, w wyniku której Polacy zajęli Wilno. Działanie to rozpoczęło wojnę polsko-bolszewicką. Wyprawa wileńska stała się jednak kością niezgody między Polską i Litwą, a endecja oskarżyła Piłsudskiego o zdradę. W 1920 roku miał miejsce kolejny etap wojny – wyprawa kijowska, która ostatecznie skończyła

Polecamy również:

  • Wielki kryzys gospodarczy 1929 - przyczyny, skutki i przebieg

    Światowy kryzys gospodarczy rozpoczął się 24 października 1929 roku, kiedy na nowojorskiej giełdzie Wall Street dramatycznie spadły ceny akcji. Był to tak zwany czarny czwartek. Wielki kryzys ekonomiczny trwał do 1933 roku i miał tragiczne skutki. Więcej »

  • Geneza i cechy totalitaryzmu

    Totalitaryzm rozumiany jako polityczny system zniewolenia jest zjawiskiem charakterystycznym dla XX wieku, jednak wielu badaczy tego problemu dostrzega jego przejawy już w świecie antycznym. Ludwik Habuda uważa na przykład, że elementy totalitaryzmu istniały w ustroju starożytnego Rzymu. Więcej »

  • Traktat wersalski - postanowienia, skutki i znaczenie traktatu

    Traktat wersalski był układem pokojowym pomiędzy Niemcami i państwami ententy, który ostatecznie zakończył I wojnę światową. Podpisano go w Paryżu 28 czerwca 1919 roku, a ratyfikowano 10 stycznia 1920. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
????✨
Miluuii • 2021-05-14 07:38:31
33
33 • 2021-05-14 07:18:27
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31
elo
jonatan • 2021-05-13 14:50:49
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10