Człowiek zlagrowany - definicja, cechy, przykłady utworów

Termin „człowiek zlagrowany” wywodzi się od niemieckiego słowa Lager, które oznacza obóz (w domyśle – koncentracyjny lub zagłady). Niezwykle trudne warunki życia w miejscach zniewolenia doprowadzały do kształtowania się postaw, odrzucających zasady panujące w pozaobozowym świecie i nakierowanych głównie na wymierne korzyści jednostki, zwłaszcza – przetrwanie za wszelką cenę.

Ludzie znajdujący się w obozach koncentracyjnych (także pracy i zagłady) w rozmaity sposób ustosunkowywali się do otaczającej ich rzeczywistości. W opowiadaniach Tadeusza Borowskiego można odnaleźć przykłady postaw zarówno sprzeciwu, zupełnej bierności (tzw. muzułmanie), jak i próby dostosowania się do nowych warunków. Szybko okazuje się jednak, iż osiągnięcie tego jest możliwe tylko wówczas, gdy odrzuci się wszelkie wyznawane dotychczas normy moralne.

Głównym celem człowieka zlagrowanego jest przeżycie w trudnych warunkach obozu koncentracyjnego. Dlatego też musi on wyzbyć się współczucia i zacząć działać na własny rachunek. W tomie „Pożegnanie z Marią” odnaleźć można wiele przykładów zachowań, kiedy więźniowie przyjmują metody swoich oprawców, by przedłużyć swoją egzystencję, automatycznie skazując tym samym na

Polecamy również:

  • Literatura łagrowa - definicja, twórcy, przykłady

    Termin „literatura łagrowa” ściśle wiąże się z rosyjskimi obozami pracy, w których powstawały dzieła wpisujące się w ten nurt. Łagry istniały na długo przed II wojną światową (historycy wspominają o placówkach tego typu z czasów konfederacji barskiej), toteż realia życia w nich były... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
jaro
2021-01-24 18:19:34
ok
Ostatnio komentowane
JD
14 • 2021-03-04 12:19:33
jd
dzebac diza • 2021-03-04 10:54:45
jak już to Majestat Udręki
Melcia321 • 2021-03-04 08:04:27
dostałam przez to jedynke
Kwiatek928 • 2021-03-02 20:49:03
nawet spoko
ja • 2021-03-02 19:05:24