Immanuel Kant, Co to jest oświecenie – streszczenie - strona 3

cenia.

Dopuszcza możliwość wprowadzenia czasowego, narzuconego porządku prawnego, jednak warunkiem tego jest pozostawienie marginesu wolności słowa, tak by przewodnicy, duchowni, uczeni czy też zwykli obywatele trwający w tym porządku, mogli dostrzegać i wyrażać również jego wady.

Paradoks poruszanego przez Kanta problemu polega na tym, że można żyć w epoce oświecenia, ale jednocześnie nie jest to epoka oświecona. Przeszkody, które stoją a drodze do samorozwoju i swobody w pracy nad sobą zmniejszają się jednak, dlatego filozof nazywa okres swojego życia oświeceniem.

Kant proponuje także zestaw cech, jakimi powinien odznaczać się „panujący”. Przede wszystkim nie może on niczego narzucać swoim poddanym/podopieczny, ale pozostawiać im swobodę wyboru. On sam winien być oświecony i tak się zachowywać by dawać dobry przykład innym. Duch wolności powinien także objawiać się w jego relacjach z obywatelami pełniącymi szczególne, również przewodnickie, funkcje np. duchowni czy urzędnicy. Władna powinien ustanawiać prawo, ale również pozostawiać im sferę wolności w jego interpretacji.

Najwięcej miejsca w rozważaniach na temat oświecenia poświęcił autor płaszczyźnie religijnej, ponieważ w tej

Polecamy również:

  • Immanuel Kant, Co to jest oświecenie – opracowanie

    Artykuł Immanuela Kanta ukazał się w głównym wydawnictwie niemieckiego ruchu oświeceniowego Berlinische Monatschrift w 1784 roku. W swojej rozprawie filozof nawiązuje do pewnej dyskusji światopoglądowej, która wywiązała się na łamach czasopisma. Jej uczestnikami byli Johann Erich Biester i Johann... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
Piłsudski dla władzy dopuścił do walki między Polakami.
Marcin • 2021-05-12 07:52:49
Na ile wolna wola jest rzeczywiście wolna skoro podlega prawom?
Imię • 2021-05-11 12:32:46