System gospodarczy - definicja, rodzaje. Systemy gospodarcze na świecie - opis - strona 7

pozarolnicza działalność gospodarcza (z dużym udziałem górnictwa i przemysłu przetwórczego) ale jednocześnie wzrasta intensywność produkcji rolnej, co  zapewnia zaspokojenie potrzeb żywnościowych pracowników najemnych zatrudnionych w przemyśle. Kraje wysoko rozwinięte przechodziły ten etap w okresie od połowy XIX do połowy XX wieku, dawne kraje socjalistyczne stawiały na ten model gospodarki (dominacja przemysłu) aż do koca lat 80.tych XX wieku. Obecnie na tym etapie znajduje się wiele krajów arabskich, Chiny („fabryka świata”), czy Korea Północna. Trzeci etap rozwoju gospodarki to gospodarka postindustrialna (poprzemysłowa), w której dominuje sektor usług. Występuje ona obecnie w większości krajów wysoko rozwiniętych. Niektórzy badacze uważają, że rewolucja informacyjna powoduje stopniowe przekształcanie się gospodarki postindustrialnej w gospodarkę opartą na wiedzy.

W analizach stanu gospodarki (wyników w danym okresie) najczęściej dzieli się ją jednak na 5 sektorów:
- sektor pierwszy (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo),
- sektor drugi (przemysł wydobywczy, przetwórczy i budownictwo),
- sektor trzeci (usługi „proste”/infrastrukturalne – transport, łączność, gospodarka komunalna,

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Zasoby naturalne - rodzaje, źródła

  Zasoby naturalne lub przyrodnicze zasoby naturalne to wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, które człowiek może wykorzystać dla swoich potrzeb. Są to zarówno organiczne, jak i nieorganiczne elementy środowiska. Więcej »

 • Rolnictwo na świecie - definicja, historia - geografia. Chów a hodowla - różnice

  Rolnictwo jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem żywności dla człowieka i zwierząt (wytwarzanie pasz) oraz produkcją surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dla przemysłu przetwórczego. Więcej »

 • Leśnictwo na świecie - geografia

  Leśnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki narodowej. Zajmuje się ono:- wykorzystaniem lasów w celach gospodarczych,- ich ochroną,- pielęgnacjąi odnawianiem. Więcej »

 • Rybołówstwo na świecie - geografia

  Rybołówstwo jest gałęzią gospodarki narodowej należącą obok rolnictwa i leśnictwa do jej pierwszego sektora. Rybołówstwo jest jednak starsze od rolnictwa – stanowiło ono razem z łowiectwem i zbieractwem podstawę utrzymania społeczeństw ludzkich przed rewolucja neolityczną (rolniczą). Więcej »

 • Przemysł na świecie - geografia

  Przemysł jest jednym z działów gospodarki. Działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub pozyskiwaniu surowców (mineralnych, roślinnych i zwierzęcych) i ich przetwarzaniu na wyroby gotowe służące zaspokojeniu potrzeb ludzi (czasami jedne branże przemysłu wytwarzają produkty wykorzystywane przez... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02