Struktura osadniczna Polski - geografia - strona 3

Jest to wartość nieco niższa niż w roku 2000, kiedy w miastach mieszkało 61,9% mieszkańców Polski. Spadek ten należy wiązać z procesem suburbanizacji, czyli przenoszeniem się bogatszych mieszkańców miast na przedmieścia.
Wcześniej jednak, w okresie powojennym, szybko postępował w Polsce proces urbanizacji (efekt industrializacji kraju prowadzonej przez rząd komunistyczny). W roku 1946 w miastach mieszkało tylko 32% ludności Polski. W roku 1960 liczba ludności miejskiej i wiejskiej były już prawie równe, a w roku 1978 w miastach mieszkało już 57,5% mieszkańców kraju. Od tego jednak czasu wskaźnik urbanizacji wzrósł już jednak niewiele.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Rozwój miast w Polsce - przyczyny, skutki, geografia

    Miasta skupiały i skupiają ludność prowadzącą nierolniczą działalność gospodarczą. Osady takie istniały na ziemiach polskich już w czasach wczesnopiastowskich (np. jako podgrodzia). W okresie późniejszym (XIII-XIV w.) powstały na ziemiach polskich miasta w dzisiejszym pojęciu tego słowa, czyli osady o... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36