Skutki powodzi na wybranych przykładach

Powodzie należą do największych katastrof naturalnych. Towarzyszą zarówno wezbraniom rzecznym, jak i zalewaniu wybrzeża przez wody morskie w trakcie sztormu, czy wkraczania nad ląd cyklonu tropikalnego oraz zalewanie brzegu przez tsunami.

Powódź może spowodować straty ludzkie (przez utopienie), straty wśród zwierząt hodowlanych oraz niszczenie infrastruktury (budynków, dróg, mostów, kanałów oraz systemów kanalizacyjnych i energetycznych). Brak czystej wody (wody powodziowe są zwykle zanieczyszczone) może prowadzić do wybuchu epidemii chorób zakaźnych roznoszonych przez wodę, np. cholery, duru brzusznego i innych. Powódź z reguły niszczy też plony prowadząc do braku żywności. W krajach ubogiego Południa a w przeszłości również w krajach rozwiniętych powodowało to niedożywienie i głód wśród ludzi i ich trzód. Giną również niektóre drzewa, których systemy korzeniowe nie przeżywają długotrwałego zatopienia. Odbudowa zniszczonych budynków i rekultywacja zalanych terenów rolniczych jest kosztowna i czasami trwa dłuższy czas, przyczyniając się do trudności ekonomicznych krajów dotkniętych powodzią.

Należy jednak pamiętać, że wylewy wielkich rzek i nanoszone przez nie namuły były podstawą

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Powodzie - przyczyny

    Powódź to gwałtowne wezbranie rzeki (podniesienie się poziomu wody), które powoduje  wystąpienie rzeki z łożyska (koryto rzeki zajmowane przez wodę w trakcie jej wysokiego stanu – często całe dno doliny) i zatopienie przez wodę terasy zalewowej a nawet terenów przyległych. Zjawisko... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00
Git
• 2022-05-23 19:46:38