Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Właściciel:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Piętra lasu - jakie są, zwierzęta, rośliny

W ekosystemie leśnym obok horyzontalnego (w poziomie) zróżnicowania warunków życia organizmów, wynikającego ze zróżnicowania biotopu obserwujemy również zróżnicowanie pionowe, które pozwala wyróżnić piętra albo warstwy lasu.

Las dzieli się na cztery podstawowe piętra:
- piętro koron drzew (do 40 m wysokości), tworzoną przez w pełni dojrzałe rośliny drzewiaste (różne gatunki zależnie od zbiorowiska roślinnego, w Polsce: sosna, świerk, buk, grab, dęby i in.), to ta warstwa zatrzymuje większość wody i promieniowania słonecznego (dzięki niej w dnie lasu jest latem chłodniej, zimą zaś nieco cieplej, bo wiatr jest tam słabszy), jest to główna warstwa, w której żyją i gniazdują ptaki leśne;
- piętro podszytu (do 4 m wysokości), gdzie rosną krzewy (leszczyna, kalina, czarny bez, czeremcha) i młode drzewa, znoszące zacienienie, żyją tu liczne ptaki i owady;
- piętro runa leśnego, przy powierzchni ziemi, zamieszkane przez liczne ssaki leśne, rosną tu mchy, porosty, paprotniki, grzyby rośliny zielne (różne zależnie od zbiorowiska roślinnego – np. borówka czarna w borze sosnowym, czy żywiec gruczołowaty w buczynie karpackiej); w lasach liściastych tracących liście w okresie zimy runo najbujniej rozwija się na wiosnę, przed ulistnieniem drzew;
- ściółka, martwa, nie rozłożona lub częściowo rozłożona materia organiczne, zamieszkana przez bakterie, grzyby, owady i ślimaki, to w niej zachodzi rozkład materii organicznej i tworzenie gleb leśnych.

W wilgotnych lasach równikowych nad piętro koron drzew wyrastają pojedyncze najwyższe drzewa, których korona stanowi dzięki obecności epifitów (np. storczyków) odrębne ekosystemy.

 Ściółka
Ściółka leśna; autor: Palladinus (11.05.2006), źródło: wikipedia.org

 

Runo leśne
Runo leśne z dominacją konwalii majowej; źródło: wikipedia.org

 

Podszyt
Podszyt w borze sosnowym; źródło: wikipedia.org
Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Zobacz również

Losowe zadania

 • Określ czy dojdzie do wytrącenia osadu

  Przeprowadzono doświadczenie, w którym zmieszano 10 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) potasu o stężeniu 0,02 mol/dm3 oraz wodny roztwór chlorku sodu o identycznym stężeniu i objętości. Oblicz iloczyn stężeń jonów srebra i chlorków w roztworze po zmieszaniu obu roztworów i odpowiedz, czy w tych warunkach wy...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Krajobraz

  Zdefiniuj krajobraz oraz podaj elementy wchodzące w jego skład.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Rozpoznaj jakie związki kryją się pod symbolami w równaniach reakcji z HNO3

  Kwas azotowy(V) ulega reakcjom ze srebrem jak zapisano poniżej: Ag + HNO3 (st) → A + B + H2O Ag + HNO3 (rozc) → A + C + H2O C + D → B Odpowiedz jakie związki są ukryte pod literami A – D i zapisz ich wzory. Swój wybór uzasadnij zapisując równania reakcji.

  2 Odpowiedz Więcej
 • Wektory wirusowe

  Istnieje szereg dróg transmisji chorób wirusowych: pokarmowa, kropelkowa, przez kontakt z krwią, przez kontakt bezpośredni z zakażonym oraz przez wektory tj. organizmy innego gatunku, będące nosicielami patogenu. Wymień trzy przykłady owadów, które mogą pełnić rolę wektora wirusowego.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zbilansuj reakcję redoks dla kwasu bromowego(V)

  Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia atomów w cząsteczkach, dla których zaszła reakcja redoks. HBrO3 + HBr → H2O + Br2     

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (6)
Wynik działania 1 + 4 =
Olcia mącia
2020-04-27 15:15:41
Prościzna
justyna
2020-04-21 08:07:51
gdzie o zwierzętach ja prace z przyrki mam>:3
lol
2020-04-08 11:26:17
gdzie o zwierzętach????????????????
wojtek
2019-11-24 15:18:03
a gdzie o zwierzętach
Szym
2019-03-18 18:40:27
A gdzie zwierzęta???
bartosz
2019-02-06 09:53:45
fajne
Ostatnio komentowane
dzk
okokkokoook • 2020-05-28 16:55:59
proste
Kuba • 2020-05-28 09:59:41
OMG
Matriks • 2020-05-28 08:44:21
Bardzo dobre i super pomocne.
bobas • 2020-05-27 17:31:25
elo dzienki byq
ojjjtak+1byczq • 2020-05-27 12:05:25