Formacje leśne: tajga, lasy szerokości umiarkowanych, lasy tropikalne i subtropikalne - występowanie, klimat, zwierzęta, roślinność

Leśne formacje roślinne występują w tych obszarach, gdzie jest wystarczająco ciepło i opady są wystarczająco wysokie, ażeby mogły rosnąć zwarte kompleksy leśne.

Do najważniejszych biomów leśnych należą: borealne lasy szpilkowe (tajga), lasy liściaste szerokości umiarkowanych i wilgotne lasy równikowe. Poza nimi warto jeszcze wspomnieć o pozostałościach lasów rosnących w strefie podzwrotnikowej i zwrotnikowej: np. lasach wawrzynowych wysp atlantyckich (Madery i Wysp Kanaryjskich) i w Azji Wschodniej (podnóża Himalajów, Tajwan, Japonia), mieszanych lasach kolchidzkich (w Gruzji), kalifornijskich lasach i zaroślach dębowych, wschodnioaustralijskich lasach eukaliptusowych, lasów monsunowych, czy tropikalnych lasach tracących liście w porze suchej (Indie, południowy Meksyk, południowa Afryka).

Borealne lasy szpilkowe (tajga)

Tajga to inaczej lasy iglaste (z świerkiem, sosną zwyczajną, jodłą i limbą syberyjską) występujące w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego na półkuli północnej na południe od tundry i strefy przejściowej – lasotundry. Niewielką domieszkę stanowią drzewa liściaste, np. brzoza, czy osika. W runie występują grzyby, mchy, borówka, żurawina i porosty z chrobotkiem reniferowym. Lasy te rosną tam, gdzie chociażby jeden miesiąc jest średnio cieplejszy niż 10°C. W podłożu występuje wieloletnia zmarzlina, często więc tworzą się tam obszary podmokłe. Tworzą się tam więc gleby glejowe, gdzie indziej zaś kwaśna ściółka sprzyja wytworzeniu bielic. Latem w tajdze pojawiają się olbrzymie ilości komarów. Z ptaków żyją tam m.in. sikory, jemiołuszki i krogulce. Ze ssaków warto wymienić: łosie i renifery, rysie, wilki, niedźwiedzie, kuny i rosomaki. Produkcja pierwotna netto tajgi wynosi średnio 1200 g/m2.

 

 Tajga w Rosji
Tajga rosyjska w rejonie Kołymy; autor: Bartosh Dmytro (17.08.2005), źródło: wikipedia.org

 

Tajga ciągnie się przez Eurazję od północnej i środkowej Szwecji aż do Morza Ochockiego, Kamczatki, Sachalina i Hokkaido. Borealne lasy iglaste występują też w Ameryce Północnej, zajmując znaczną część Alaski i Kanady.

Lasy liściaste szerokości umiarkowanych

Biom lasu liściastego strefy umiarkowanej tworzy się pod wpływem klimatu oceanicznego lub przejściowego (tam – tak jak w Polsce - pojawiają się lasy mieszane). Ich skład gatunkowy zmienia się zależnie od regionu i warunków siedliskowych (biotopu). W Europie i w Polsce na podłożu żyznym przeważają lasy grądowe (z grabem, lipą i dębem). W nieco bardziej wilgotnych obszarach oraz w niskich położeniach górskich i na wyżynach występują buczyny (czasami z jodłą). W Irlandii znaleźć można ostatnie pozostałości lasów cisowych. W dolinach rzecznych występują skrawki lasów łęgowych (z wierzbą, topolą i wiązem) a na terenach trwale podmokłych olsy (z olchą, jesionem, wierzbą i brzozą). Produkcja pierwotna netto lasów liściastych wynosi około 1200 g/m2. W runie występuje też wiele gatunków związanych z określonym zespołem roślinnym. Fauna jest bogata. Żyją tu liczne owady (np. chrząszcz jelonek rogacz), ptaki (np. dzięcioły), roślinożerne zwierzęta kopytne (jelenie, żubry, łosie) i drapieżniki (jeże, kuny, niedźwiedzie, wilki, lisy, borsuki). Występują też wilgociolubne płazy i ślimaki.

Lasy liściaste szerokości umiarkowanych są naturalną roślinnością Europy Zachodniej, Środkowej i wschodniej aż po Ural, ciągnącą się na południe od biomu tajgi, Wschodniej Azji (północne Chiny, północna Japonia, Korea) oraz wschodniej części Stanów Zjednoczonych Ameryki (Nowa Anglia, stan Nowy Jork i tereny wokół wielkich jezior). Na półkuli południowej lasy liściaste szerokości umiarkowanych pojawiają się na Wyspie Południowej Nowej Zelandii, na Tasmanii i w południowym Chile. Na półkuli południowej

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Piętra lasu - jakie są, zwierzęta, rośliny

    W ekosystemie leśnym obok horyzontalnego (w poziomie) zróżnicowania warunków życia organizmów, wynikającego ze zróżnicowania biotopu obserwujemy również zróżnicowanie pionowe, które pozwala wyróżnić piętra albo warstwy lasu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Hejka
• 2023-03-28 17:50:28
;'
• 2023-03-28 17:07:50
to przetlumacz te zdania na polski a nie takie pisanie bez sensu by cos dalej wytlumaczyc
• 2023-03-26 12:31:24
Ok
• 2023-03-25 17:47:03
Git
• 2023-03-23 20:24:42