Międzynarodowa wymiana usług

W globalizującej się gospodarce światowej coraz większe znaczenie odgrywa międzynarodowy handel usługami. Wiąże się to m.in. z istnieniem firm globalnych, mających swoje oddziały w państwach wielu regionów świata.
Posiadanie zagranicznych oddziałów przez firmy pozwala skuteczniej prowadzić działalność na rynkach regionalnych, jak również optymalizować pracę korporacji (np. centra obsługi finansowej firmy zlokalizowane na wielu kontynentach umożliwiają nieprzerwaną pracę).
Czasami posiadanie zagranicznych oddziałów (w stosunku do kraju, gdzie znajduje się siedziba firmy) pozawala firmom globalnym ograniczać płacone podatki (np. formalnym właścicielem licencji wykorzystywanych przez Gogle na całym świecie jest jej irlandzka spółka, pozostałe oddziały firmy płacą jej za użytkowanie tych licencji, zaś firma irlandzka płaci od tych dochodów stosunkowo niskie podatki, gdyż stopa podatkowa w Irlandii jest niższa niż w USA, czy np. Francji).

Międzynarodowa wymiana usług dotyczy zwłaszcza:
- usług ubezpieczeniowych – firmy globalne to m.in.: Alliama, czy AIG,
- usług doradztwa (consulting) finansowego, prawnego, w zakresie zasobów ludzkich i in. – firmy działające globalnie to m.in.: Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers,
- usług transportowych (spedycyjnych) – firmy globalne to m.in.: DHL, DB Schenker, UPC,
- usług budowlanych i projektowych,  do firm działających globalnie należą: Vinci, Bechter, Hochtief,  i in.
- usług turystycznych, globalnie działają m.in. sieci hoteli takie jak Marriott, czy biura podróży, takie jak TUI Travel,
a ostatnio również usług edukacyjnych (np. nauka studentów zagranicznych na prestiżowych uniwersytetach, np. Oxford, Harvard i in.)

Do krajów uzyskujących największe zyski ze sprzedaży usług za granicą należą: USA (545,5 mld USD w 2010 roku), Wielka Brytania (251,6 mld USD) i Niemcy (236,7 mld USD). Niemiecki import usług przeważa jednak nad eksportem. W USA i Wielkiej Brytanii przeważa eksport usług.

Międzynarodowa wymiana przemysłowymi dobrami niematerialnymi obejmuje głównie: handel patentami i licencjami na ich wykorzystanie oraz tzw. know-how (doświadczeniami w określonej dziedzinie działalności gospodarczej).

Duże znaczenie mają też międzynarodowe przepływy kapitału (rządy państw, firmy, fundusze inwestycyjne dysponujące środkami swoich klientów inwestują posiadane w nadmiarze środki w przedsięwzięcia w różnych miejscach w celu uzyskania jak najwyższego zysku).
Mogą one mieć charakter inwestycji krótkotrwałych: w akcje firm kupowane na giełdach (kupujący akcje staje się współwłaścicielem firmy) i obligacje (zwykle państwowe), wykupywane przez emitenta po jakimś czasie
lub inwestycji długotrwałych – bezpośrednich inwestycji (np. fabryka Opla w Gliwicach, czy centrum badawcze Google’a we Wrocławiu). Strumień bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2010 roku wynosił na świecie 1,3 bln USD. Najwięcej za granicą zainwestowały USA 3,29 mld USD w 2010 roku (jednocześnie przyjęły na swoim terenie inwestycje wartości ) 4,84 mld USD.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Międzynarodowa wymiana towarów

    Wg danych GUS wartość zarówno światowego importu, jak i importu wyniosła w 2010 roku ponad 15 bilionów dolarów amerykańskich. Była to wartość nieco niższa niż w 2008 roku przed początkiem kryzysu finansowego, ale ponad 2 razy większa niż w 2000 roku. Największą potęgą w handlu międzynarodowym... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13