Alternatywne źródła energii - definicja, przykłady, wady i zalety - strona 5

a,
- zmiany stosunków wodnych (zmiany temperatury wody, częstości występowania zjawisk lodowych, duża zmienność poziomu wody w rzece poniżej zbiornika w efekcie spustów wody, zmiana położenia zwierciadła wód podziemnych wokół zbiornika),
- zmiany warunków życia zwierząt (pojawiają się biocenozy typowe dla wód stojących zamiast biocenoz wód płynących, problemy mają ryby wędrowne, np. łososie),
- zamulanie zbiornika (trzeba go pogłębiać lub utraci swoją przydatność, w Egipcie budowa Zbiornika Nasera odcięło pola w dolinie i w delcie Nilu od namułów rzecznych, które wcześniej użyźniały je przez tysiące lat),
- groźba zalania obszarów położonych poniżej zbiornika w sytuacji uszkodzenia tamy (np. przez trzęsienie ziemi).

W Europie duże znaczenie wśród alternatywnych źródeł energii ma obok energii wodnej wykorzystanie energii wiatru. W przeszłości energię wiatru stosowano w transporcie (era statków żaglowych) oraz w wiatrakach jako napęd pomp w systemach odwadniających (np. w Holandii), czy w młynarstwie. Współcześnie energię wiatru wykorzystują elektrownie wiatrowe produkujące z pomocą turbin wiatrowych (zamieniają energię kinetyczną wiatru na energię mechaniczną ruchu obrotowego wirnika) energię

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10